Over Lef

Lef Magazine is het eerste (en enige) publiekstijdschrift voor verslaafden in herstel, hun naasten en familieleden. Daarnaast zijn we er ook voor hulpverleners en iedereen die zich interesseert in alles wat met verslavingszorg te maken heeft.

Wij zijn een tijdschrift voor mensen met een positieve levenshouding, die geïnteresseerd zijn in verdieping in het leven. Lef magazine verschijnt, sinds de eerste uitgave in oktober 2011, zes keer per jaar en wordt grotendeels gemaakt door beroepsjournalisten uit diezelfde doelgroep. Het onderwerp verslaving wordt behandeld in de breedste zin van het woord, maar steevast met een positieve en krachtige insteek.

In het blad
In Lef Magazine wordt veel aandacht besteed aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten, achtergronden, maatschappelijke trends, (nieuwe) behandelmethoden en ethische aspecten van verslaving. Deze worden afgewisseld met luchtige rubrieken zoals Lefstyle en Junkfood en diepgaande interviews met verslaafden in herstel, hun familieleden en ervaringsdeskundigen. Kortom: mensen met lef!

Doel
Naast het inspireren en motiveren van haar lezers, heeft Lef Magazine een duidelijke ideologische missie. Het magazine draagt o.a. door inspirerende interviews, reportages en achtergrondverhalen bij aan de maatschappelijke opinie en beeldvorming over de ziekte verslaving. Het blad wil stigmatisering van het onderwerp op alle fronten tegengaan. De boodschap luidt dan ook: veranderen en genezen kan. Heb jij het lef?

 

 

LEES MEER...