Familieleden

Verslaving is een familieziekte. Partners, ouders, kinderen, broers of zussen, … Het dagelijkse leven en de onderlinge relatie lijden onder de verslaving. Ook voor kinderen die opgroeien met een verslaafde ouder of ouders die hun kind steeds verder weg zien zakken is de ziekte een hel.

De meeste verslavingsklinieken bieden daarom ook programma’s voor familieleden. Bij de ene kliniek is er slechts een terugkomdag, bij andere klinieken zijn er maandelijkse programma´s.
Behalve verslaafden hebben ook de naasten hulp nodig. Ze leren hoe ze het beste met de ziekte van hun dierbare om kunnen gaan en dat ze vooral ook goed voor zichzelf moeten blijven zorgen. Daarnaast is gebleken dat als familieleden de verslaafden op de juiste manier kunnen steunen – door meer begrip voor een kennis over de ziekte te krijgen – , het herstel succesvoller is.
Buiten de klinieken zijn er stichtingen en andere organisaties die zich richten op de naasten van verslaafden.

Codependency
Letterlijk vertaald noemen we codependency mede-afhankelijkheid. Mensen met deze aandoening zijn vaak opgegroeid in een disfunctioneel gezin en hebben te maken gehad met bijvoorbeeld misbruik, verwaarlozing of mishandeling. Ook opgroeien met een verslaafde ouder kan leiden tot codependency. Het leven draait hoofdzakelijk om de zorg voor anderen, terwijl eigen behoeften vaak worden verwaarloosd. Een codependent die met een verslaafde samenleeft, houdt de verslaving daardoor vaak in stand.
Daarom kunnen ook mensen met codependency terecht in verslavingsklinieken voor een behandeling. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, maar het 12 stappen programma is de meest voorkomende.

Lef Magazine
In iedere uitgave van Lef magazine wordt uitgebreid aandacht besteed aan familieleden en naasten van verslaafden (in herstel).  Dit doen we door indringende familie-interviews te plaatsen en artikelen te publiceren over de familieproblematiek én oplossingen te bieden. Daarnaast verschijnt in iedere editie een column van Sibyl Pien over familie van verslaafden en codependency.

 

LEES MEER...