Mensen in herstel van een verslaving ervaren indirect een keerpunt, volgens onderzoek van zes Europese universiteiten. Dit is het moment dat de persoon in herstel iets meemaakt waardoor diegene zich realiseert dat hij of zij anders wil leven. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) schrijft in hun rapport dat een keerpunt niet direct tot verandering leidt.

Het VAD schrijft in hun rapport dat er een realisatie nodig is voor een keerpunt. ‘De resultaten bewijzen in elk geval dat een bepaalde gebeurtenis of keerpunt op zich niet onmiddellijk tot verandering leidt, maar dat het vaak een geleidelijk en moeizaam proces is dat sterk verschilt van persoon tot persoon.’ De universiteit van Gent is een van de zes Europese universiteiten die meewerkt aan Europees onderzoek naar rehabilitatie van alcohol en drugs. De universiteit benoemt de volgende veelvoorkomende elementen voor een keerpunt: negatieve druggerelateerde ervaringen, een dieptepunt bereiken, verlies van sociale contacten, ouder worden of contact zoeken met hulpverlening.

Het kost moeite

Een op de tien herstellenden probeert gemiddeld vijf keer te stoppen voordat het herstel lukt. De zes Europese universiteiten doen onderzoek naar persoonlijke ervaringen van mensen in herstel. De samenwerking genaamd Recovery Path hield interviews met herstellenden uit verschillende demografieën. Uit hun interviews, gehouden met mensen uit verschillende fasen van herstelling, bleek dat er een keerpunt wordt ervaren als diegene weet dat hij anders wil leven. Hoewel niet het einde van een verslaving, kan het keerpunt een begin zijn. Volgens VAD moet er bewustwording van toekomstperspectieven zijn of goede hulpverleningsmogelijkheden. Pas dan begint het moeilijke pad van herstellen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...