Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland wil zich sterk maken om méér mensen eerder te bereiken

Verslavingskunde Nederland is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om:

  • het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten

  • stigma's rondom verslaving bespreekbaar te maken en doorbreken, mede door inzet van ervaringsdeskundigen

  • en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren.

Veel mensen met een verslavingsprobleem in Nederland zoeken geen hulp mede door het taboe dat hierop rust. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen de verslavingszorg mijden totdat ze werkelijk vastlopen. 

  • “Het helpt als er een genuanceerder beeld ontstaat, zodat mensen eerder over die enorme drempel durven te stappen en kunnen zeggen: ‘Ik drink of gebruik te veel en ik heb daar hulp bij nodig’. Dat aan jezelf toegeven is al een kunst op zich.”
    Hendrik Hartevelt, voorzitter Het Zwarte Gat

Onder verslavingskunde wordt verstaan: de ontwikkeling en verbetering van professionele-, wetenschappelijke- en cliëntenkennis en cliëntenervaring met betrekking tot preventie, herstel en reclassering bij verslavingsproblematiek. Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de zorg.

De samenwerkingspartners binnen Verslavingskunde Nederland zijn:

Verslavingszorginstellingen: Novadic-Kentron, VNN, Jellinek, Tactus Verslavingszorg, Antes, Brijder Verslavingszorg, Mondriaan, IrisZorg, Vincent van Gogh instituut, Leger des Heils, De Hoop, Terwille & Het Zwarte Gat (cliëntenorganisatie); Resultaten Scoren (Kenniscentrum Verslaving); Trimbos-instituut (landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg) en GGZ Nederland (brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg)

We steunen dan ook graag De Dag van Herstel en alle mensen die in herstel zijn! We vieren dit met de aanwezigen op 22 september met Happy Drinks. Herstel is namelijk iets om trots op te zijn en te vieren! 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...