‘Missie ’val van de tabaksindustrie’ is nog niet geëindigd'

De rechtszaak die strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie wilde aanspannen, komt er definitief niet. Het Gerechtshof heeft de klacht op juridisch technische gronden niet gehonoreerd, omdat de tabaksfabrikanten niks illegaals doen.

Ficq wilde de tabaksindustrie vervolgen voor moord, doodslag, mishandeling en valsheid in geschrifte. De strijd kreeg veel aandacht en al snel sloten allerlei organisaties zich bij de advocaat aan. Volgens de Ficq zijn sigaretten bewust zo ontworpen dat mensen  snel verslaafd worden en er moeilijk vanaf komen.
De advocaat had een zogenoemde artikel-12-procedure gestart om het Openbaar Ministerie te dwingen tot vervolging over te gaan, nadat het OM zelf tot de conclusie was gekomen dat vervolging niet mogelijk was.

Op een lijn met drugsproducenten
'Ondanks dat de klacht op juridisch technische gronden niet gehonoreerd is heeft het Hof zich in stevige bewoordingen aan onze zijde geschaad,’ vertelt Ficq tijdens een persconferentie. ‘Het Hof onderschrijft onze stelling dat roken zeer verslavend is en leidt tot ziekte en dood. Tevens vindt het Hof dat de producenten ziekmakende, verslavende producten op de markt brengen voor winstbejag. De tabaksfabrikanten werden op een lijn gesteld met grote drugsproducenten en -importeurs.
Roken moet stoppen, de regelgeving moet veranderen. Er is maar één stad aan zet en dat is Den Haag. En laten  we dit beloven: we laten het hier niet bij zitten! We zullen met deze uitspraak in de hand in ieder geval bij Den Haag aankloppen en de lopende procedures worden doorgezet. We zijn er van overtuigd dat we een ultrabelangrijke eerste stap hebben gezet.’

Verplicht te vechten
‘Een enorme teleurstelling.’ Zo noemde Anne Marie van Veen ‘het klaagschip dat vandaag ongegrond is verklaard.’ Als een van de eersten klaagde ze, in samenwerking met Bénédicte Ficq, de tabaksindustrie aan. Geëmotioneerd deed ze haar toespraak. ‘Maar ook zie ik dat we wat met elkaar bereikt hebben, iets waarvan ik alleen heb durven dromen. Het is in een stroomversnelling gegaan. Ik wist dat het onderwerp gevoelig zou liggen in de maatschappij, maar ik merk ook dat mensen zich belazerd zijn gaan voelen door de industrie.
Ik voel me als burger in de steek gelaten door ons rechtssysteem. Ook omdat we in een aantal punten wel degelijk in ons recht staan. We zijn verplicht te blijven vechten voor de kinderen. De strijd is nog niet ten einde. De missie ‘’val van de tabaksindustrie’’ is nog niet geëindigd.’

Datum: 06/12/2018

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...