Deviaa en De Hoop bieden als enige reformatorische verslavingszorg

Sinds 1 januari 2019 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de reformatorische hulpverlener Deviaa en het evangelische verslavingsbehandelcentrum De Hoop. Op deze manier willen ze complete reformatorische zorg aanbieden.

Op woensdag 23 januari 2019 is de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend.  ‘Het grote verschil met de reguliere zorg is dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met hulpverleners met een reformatorische identiteit’, zegt Marieke de Bruin, gedragswetenschapper bij Deviaa. ‘Wat wij belangrijk vinden in de verslavingsproblematiek is dat er een band ontstaat tussen cliënt en hulpverlener. We merken dat mensen met een reformatorische identiteit in zo’n kwetsbare periode in het leven moeite hebben om een dergelijke band op te bouwen met iemand die hun identiteit niet herkent. Daardoor dreigt een bepaalde zorgmijding te ontstaan: mensen worden wel doorwezen naar reguliere zorg, maar willen niet gaan.’

Herkenbare context
Wanneer er tijdens een intakeprocedure gemerkt wordt dat de cliënt meer nodig heeft dan alleen coaching, meldt Deviaa de cliënt aan bij De Hoop. ‘Op papier staat de cliënt ingeschreven bij De Hoop, maar in de praktijk blijft hij gewoon bij Deviaa. Zo verandert er voor de cliënt niet teveel. Op deze manier wordt er specialistische verslavingszorg en ggz-zorg toegevoegd aan de bestaande hulpverlening. Er wordt naar gestreefd deze hulpverleners van De Hoop zoveel als mogelijk ook mensen met een reformatorische identiteit te laten zijn’, aldus de Bruin.

De zorg wordt aangeboden in de praktijk van Daviaa in Zwijndrecht, maar is bezig om uit te breiden naar Zeeland en het oosten van het land.

29/01/2019

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...