‘Meer aandacht voor behandeling suïcidaliteit’

Er moet meer onderzoek komen met betrekking tot suïcide, om meer inzicht te krijgen en behandelmethoden te ontwikkelen. Machtspersonen moeten gezamenlijk in actie komen om dat te bereiken, zodat suïcidaliteit onder de aandacht komt. Dat schrijven hoogleraren André Aleman en Damiaan Denys in wetenschappelijk tijdschrift Nature.  

Ondanks de impact die suïcide heeft op de samenleving, zit er weinig progressie in onderzoek. Daarom willen Aleman en Denys beleidsmakers, financiers, onderzoekers en  clinici oproepen om zich hiervoor in te spannen. Het doel is om het aantal gevallen van zelfdoding terug te dringen. Volgens de auteurs van het artikel moeten er op korte termijn vier stappen genomen worden: erkenning dat suïcidaliteit een op zichzelf staande aandoening is, er moet geld beschikbaar komen voor onderzoek, de mechanismen van suïcidaliteit moeten onderzocht worden en er moeten empirisch onderbouwde preventieprogramma’s ontwikkeld worden.

Elk jaar plegen wereldwijd bijna een miljoen mensen suïcide. Dat is meer dan het totale aantal mensen dat overlijdt als gevolg van moord en oorlog samen. Tussen de tien en twintig miljoen mensen doen een poging tot suïcide. Het is zelfs één van de belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar. In Nederland is het aantal zelfdodingen tussen 2008 en 2012 gestegen met ongeveer 30 procent. Onder diegenen die door suïcide om het leven komen, bevinden zich naar verhouding veel verslaafden.   

Het heeft een enorme maatschappelijke impact, waar relatief gezien veel te weinig aandacht aan wordt besteed en geld voor wordt vrijgemaakt. Om de komende jaren het aantal zelfdodingen te verlagen, hopen Aleman en Denys met deze publieke schreeuw op hulp een gezamenlijke inspanning van volksgezondheidsinstanties, clinici en wetenschappers te bewerkstelligen.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...