‘Verslaving zorgprofessionals behandelen als ziekte’

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en dertien zorgorganisaties hebben een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals als een ziekte te behandelen. Hiermee willen zij een gezond en veilig werk- en leerklimaat creëren waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

De verklaring werd op 5 februari 2020 ondertekend door de GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA, NFU, NIP, NVZ en Verslavingskunde Nederland. Het doel is dat verslaving als behandelbare ziekte wordt gezien en ook zo behandeld wordt.

Mensen met een verslaving vinden het vaak lastig om open te zijn over hun ziekte. Een gezonde en veilige werkomgeving waarin middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn, is belangrijk om het taboe te doorbreken. Naast ziekte en uitval, is er bij zorgprofessionals een risico voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Door vroegtijdig hulp te bieden, worden de gezondheid van de zorgprofessional en de patiëntveiligheid gewaarborgd.  

Datum: 10-02-2020

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Reageer reacties (1)

peter van gelder(12. februari 2020)

Sinds wanneer is verslaving alleen een ziekte bij zorgprofessionals?

LEES MEER...