Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer herstelkapitaal een persoon heeft, hoe groter de kans is dat diegene in herstel blijft. Onder herstelkapitaal verstaan we de middelen die iemand gebruikt om steun uit te halen in herstel

Herstelkapitaal is onder te verdelen in drie groepen. Bij het persoonlijke kapitaal gaat het om geestelijke en tastbare hulpbronnen. Bij het geestelijke aspect gaat het om het terugvinden van de waarden van de persoon in herstel. Bij tastbare hulpbronnen kun je denken aan huisvestiging en financiële stabiliteit.

Sociaal
Daarnaast heb je het sociale kapitaal. Familie en vrienden zijn een belangrijke factor in het leven van iemand in herstel. Vooral in het begin van hun herstel spelen zij een grote rol. Naasten weten welke fysieke en emotionele behoeften de persoon in herstel heeft. Maar niet alleen familie en vrienden hebben invloed. Wanneer een persoon in herstel weer deel uit wil maken van de samenleving, heeft de betrokkenheid van de rest van de samenleving ook grote invloed. Van leraren tot artsen tot bedrijfseigenaren; iedereen moet de mensen de kans geven om weer deel te nemen aan de maatschappij.

Gemeenschappelijk
Tot slot is er het gemeenschapskapitaal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om huisvestingsbeleid dat niet discrimineert tegen mensen in herstel. Ook heeft het te maken met de houding en openheid waarmee mensen in herstel weer verwelkomd worden door de gemeenschap. Deze mensen kunnen zich inspannen door voorlichting te geven en hun invloed te gebruiken op werkplekken en onderwijsinstellingen. Hierdoor leren andere mensen meer over verslaving en is er meer steun voor mensen in herstel.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...