Het aantal jongeren dat rookt en drinkt daalt sinds 2017 niet meer. Volgens onderzoek wordt er te weinig gedaan om 11- tot 16-jarigen te ontmoedigen in dit gebruik. En dat terwijl de overheid hele strakke doelen heeft gesteld voor in de toekomst.

5200 middelbare scholieren deden mee aan het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek. Hieruit blijkt dat zeventien procent van hen wel eens heeft gerookt, tien procent deed dit de afgelopen maand en drie procent dagelijks. In 2001 waren deze cijfers hoger, waarna er een daling is ontstaan. Vanaf 2017 is deze echter gestagneerd. Ook het drinken van alcohol lijkt niet af te nemen. Driekwart van de jongeren die dit afgelopen maand deden, dronk minstens vijf glazen op een avond.
Daar komt ook nog bij dat het vapen op dit moment erg populair is onder jongeren. Het gebruiken van een elektronische sigaret wordt volgens Saskia van Dorsselaer van het Trimbos Instituut door jongeren vaak niet gezien als roken. ‘Vaak hebben ze niet in de gaten dat er wel degelijk nicotine in vapers zit’, vertelt ze aan de Volkskrant.

Nog veel nodig
Volgens het Preventieakkoord van 2018 zal niemand onder de achttien jaar in 2040 nog mogen roken en moeten kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving. Dat is het doel, maar om dit te behalen, zal er nog veel moeten gebeuren.

Redenen
Dat jongeren nog steeds roken en drinken heeft met verschillende factoren te maken. Zo dragen de invloed van jongeren onder elkaar en de nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen hieraan bij. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het schoolniveau en de gezinssituatie ook meespelen.
De regels binnen een gezin hebben een grote invloed op de mate waarin een kind drinkt of rookt. Maar negentien procent van de 16-jarigen mag bijvoorbeeld thuis niet drinken. Blijkbaar zijn ouders dus niet zo streng op deze situatie, terwijl de NIX18-campagne er juist voor staat dat de omgeving meewerkt aan de ontmoediging van alcoholgebruik.

Veranderen
Volgens Van Dorsselaer zou er nog veel meer gedaan kunnen worden om het drinken en roken onder jongeren te verminderen, zoals het verhogen van de prijzen, het terugdringen van verkooppunten en het aanpakken van online reclames. Daarnaast zal ook de drinkcultuur moeten veranderen. ‘Zolang bij volwassenen drinken dé norm is en het ook zichtbaar blijft, krijgen jongeren ook niet het juiste signaal.’

Reageer reacties (0)
LEES MEER...