Behandeling voor automutilatie ingezet voor verslaving

DBT (Dialectical Behavioral Therapy) is een behandeling speciaal ontwikkeld voor de behandeling van zelfmutilatie, maar wordt nu ook ingezet voor verslaving. De methode leert je enerzijds te accepteren wie je bent, anderzijds wil DBT je doen beseffen dat verandering noodzakelijk is.

De therapie is uitgevonden door Dr. Marsha Linehan, een ervaringsdeskundige die aan den lijve heeft ondervonden hoe het is om in een neerwaartse spiraal terecht te komen van psychische pijn, zelfmutilatie en walgen van jezelf. Linehan is op haar zeventiende al gediagnosticeerd met schizofrenie, waar ze allerlei zware medicatie voor kreeg. Niets hielp, zelfs elektroshocks mochten niet baten.

Tot ze zichzelf leerde te accepteren zoals ze was. Ze noemt dit de radicale acceptatie. Het leven accepteren zoals het is, niet zoals het zou moeten zijn. Maar ook leerde ze te accepteren dat het noodzakelijk was om te veranderen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar om echt te veranderen is het allebei nodig. Die mix van jezelf accepteren evenals de noodzaak van verandering noemen we dialectic. Dat is de visie van DBT.

Linehan ontwikkelde DBT oorspronkelijk als behandeling voor suïcidale patiënten, vaak mensen die aan zelfbeschadiging doen. Dr. Linehan geloofde dat deze mensen skills konden aanleren om beter te dealen met problemen en dus minder psychische pijn zouden ervaren, zodat het verlangen om dood te zijn of jezelf te pijnigen minder zou worden.

DBT maakt gebruik van eenvoudige, praktische en effectieve technieken zoals mindfulness, wat gaat over de focus op het hier en nu. Ook interpersoonlijke relaties, die je leren hoe je grenzen moet stellen en jezelf en relaties veilig kunt stellen. Emotieregulatie is er dan weer voor het omgaan met je emoties, zoals je minder impulsief wordt en je kwetsbaarheid afneemt. De vierde gaat over tolerantie: wat als je in een crisis komt, bijvoorbeeld als er een dierbare overlijdt of je een baan verliest. DBT leert je door de crisis heen te leven zonder bijvoorbeeld naar de drank te grijpen.

Middelenmisbruik is ook een soort zelfbeschadiging. Verslaafden zullen vaak negatieve gevolgen ondervinden van hun middelenmisbruik (gezondheidsklachten, verlies van baan en relatie, wettelijke moeilijkheden en economische problemen). Toch gaan ze hiermee door. Veel studies laten een sterke connectie zien tussen DBT en verslaving, wat DBT als nieuwe behandelmethode voor verslaving een logische stap maakt.

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...