Nieuwe leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Het Trimbos-instituut maakt vandaag een nieuwe leidraad bekend voor gemeentes. De leidraad biedt achtergrondinformatie over maatregelen die ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat de gezondheid- en veiligheidsrisico’s door of als gevolg van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik op evenementen voorkomen worden.

Organisaties van evenementen willen over het algemeen voorkomen dat er op hun evenement overmatig drugs of alcohol wordt gebruikt. Maar de controle hierop is vaak erg lastig. Er is niet genoeg capaciteit om iedereen te controleren en drugs buiten de deur te houden. Met de nieuwe maatregelen van het Trimbos zou dit makkelijker moeten worden. Sommige adviezen zijn verplicht bij de wet, andere zijn opgesteld met het oog op de volksgezondheid.

Risicoanalyse

Een van de adviezen van het Trimbos-instituut is om voor elk evenement een analyse te maken van mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en volksgezondheid. Aan de hand van die analyse kunnen organisatoren dan een veiligheidsplan opstellen. Verder adviseren zij de gemeente om ook een analyse te maken en deze te gebruiken bij een aanvraag voor goedkeuring van een evenement.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs op evenementen leidt niet automatisch tot problemen. Dit verschilt per evenement. Op Amsterdam Dance Event zijn die risico’s op problemen bijvoorbeeld veel hoger dan op Pinkpop. Organisaties voor de volksgezondheid focussen vooral op het voorkomen van overmatig gebruik. Daarmee proberen ze gezondheidsincidenten te voorkomen. Het Trimbos geeft als advies ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed op de hoogte zijn van mogelijke gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. Op basis daarvan kan dan worden vastgesteld in hoeverre alcohol en drugs op een bepaald evenement worden getolereerd en/of aangepakt.

Plan van aanpak

Gemeenten die vaak evenementen hebben krijgen het advies om algemene kaders met regels op te stellen en afspraken te maken. Gemeenten met af en toe een evenement kunnen volgens het Trimbos beter per evenement regels opstellen.

Beschikbaar vanaf 17 maart

De nieuwe leidraad wordt vandaag op het Alcohol & Drugscongres in Amersfoort gelanceerd en nader toegelicht.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...