Nieuwe behandeling langdurige cocaïneverslaving

Onderzoekers van Brijder verslavingszorg en het AMC in Amsterdam hebben een nieuwe behandeling gevonden voor langdurige cocaïneverslaving. Het voorschrijven van langwerkende dexamfetamine resulteerde in een aanzienlijke vermindering van het cocaïnegebruik.

De bestudeerde groep verslaafden is ook langdurig afhankelijk van heroïne. Zij werden verschillende keren behandeld met heroïne op medisch voorschrift. Deze selecte groep is gemiddeld 19 jaar actief verslaafd aan crack, de rookbare vorm van cocaïne. 

Onderzoek

De helft kreeg gedurende 12 weken voor hun crackverslaving een aanvullende behandeling met een dagelijkse tablet langwerkende dexamfetamine en de andere helft kreeg 12 weken lang dagelijks een neppil. Op onderhoudsbasis, omdat dex qua stimulerende kenmerken veel overeenkomsten toont met coke, maar geleidelijker gaat. Noch patiënt, nog behandelaren, noch onderzoekers wisten wat iemand gehad had. De sleutel was opgeslagen in een kluis en werd pas geopend aan het einde van de studie. Aan het einde hebben we de deelnemers gevraagd wat ze gebruikt dáchten te hebben.’

Uitkomst

Op alle cocaïne uitkomstmaten vonden de onderzoekers dat de behandeling met dexamfetamine effectiever was dan placebo. Dr. Vincent Hendriks: 'De deelnemers bleken niet in staat goed te raden of ze een neppil hadden of het echte medicijn. Dat is al vrij opzienbarend, maar het bleek ook dat mensen met de dex, hun reguliere cokegebruik fors reduceerden. Zo rapporteerden ze het, maar dat bleek ook uit urinecontroles.’  

Cijfers

Het aantal dagen dat de deelnemers cocaïne gebruikten daalde in de dexamfetaminegroep met 40 procent, in de placebogroep met slechts 9 procent. Ook nam de hoeveelheid cocaïne die de deelnemers per dag gebruikten aanzienlijk meer af in de dexamfetamine groep (43% afname) dan in de placebogroep (7% afname).

Bijwerkingen

Wel gaf het werkzame medicijn wat meer bijwerkingen, zoals slaapproblemen, maar vrijwel alle bijwerkingen waren mild en van korte duur. De onderzoekers concluderen op grond daarvan dat de behandeling met langwerkende dexamfetamine niet alleen effectief, maar ook veilig is.

Vervolgonderzoek

In een begeleidend commentaar in The Lancet wordt gesproken van ‘een belangrijke stap in de zoektocht naar een effectieve farmacologische behandeling van cocaïneafhankelijkheid’ . Hendriks: ‘De resultaten zijn dermate gunstig dat vervolgonderzoek in een bredere groep patiënten voor de hand ligt. Daarin zou dexamfetamine langere tijd voorgeschreven moeten worden en gekeken moeten worden of naast afname van het cocaïnegebruik gaandeweg ook herstel optreedt in de gezondheid, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van deze groep chronisch verslaafde mensen’.

 

De wetenschappers hebben met dit onderzoek een publicatie in medisch tijdschrift The Lancet gehaald. De betreffende editie is vandaag uitgekomen.

 

Reageer reacties (1)

Window installation Som(08. september 2022)

Window installation Finishing of receptive windows from the limit implies the upswing of soffits. In beyond, they suffer you to ergonomically conjoin the window slit with the facade-facing documents, logically completing the house's design.Installers Instalation company Aspectmontage MA Reinstallation Boston To order in the best installation organization of the Northeast coast of USA

LEES MEER...