Eric Blaauw benoemd tot bijzonder lector Verslavingskunde

Dr. Eric Blaauw is op 1 maart benoemd tot bijzonder lector Verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Het doctoraat gaat onderzoek doen naar ondersteuning van een verslaafde door de omgeving. Bij mensen die geen familie meer hebben of waar de ouders ook verslaafd zijn is die steun bijvoorbeeld moeilijk te vinden.

Het doctoraat kiest bewust voor de moeilijkere groepen. Denk hierbij aan personen die in aanraking zijn geweest met politie en justitie, mensen met dubbele diagnoses en mensen met een verstandelijke beperking. Blaauw wordt bijgestaan door Hoofd Kwaliteit Innovatie Centrum Margreet van der Meer. Zij wordt bij het doctoraat betrokken als hogeschooldocent onderzoek.

Netwerk

In essentie is de doelstelling van het lectoraat om te proberen de omgeving van de cliënt te versterken. Zodat die meer steun kan bieden aan de cliënt, en om de cliënt te versterken zodat die hulp kan vragen aan zijn omgeving.Van der Meer:‘Heeft een cliënt geen naaste omgeving (meer), dan kun je hem helpen zijn netwerk weer op te bouwen.’

Het lectoraat besteedt ook aandacht aan transgenerationele overdracht van verslaving. Dit wil zeggen dat een kind verslaafd raakt omdat de vader en/of moeder ook verslaafd is. Wetenschappers onderzoeken hoe dit mechanisme werkt en hoe het doorbroken kan worden.


Sociaal probleem

Dr. Eric Blaauw vindt het belangrijk dat dit lector er komt: ‘Op dit moment wordt er bij behandeling voornamelijk gefocust op de cliënt, familie en omgeving worden buiten beschouwing gelaten. Dat moet veranderen. Verslaving is geen probleem van één persoon, het is een familieziekte. Je moet het dan ook samen met je omgeving oplossen’, aldus Blaauw.

Onderwijs

Blaauw hoopt met dit serie-onderzoek onder andere te bereiken dat de verslavingszorg verbetert. Blaauw: De verslavingszorg is nu nog niet optimaal. Om het te verbeteren moet het onderwijs bijvoorbeeld worden aangepast. Leerlingen moeten meer en beter worden onderwezen over verslaving en verslavingszorg. Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan dat onderwerp.

 

Reageer reacties (1)

Jos Smaling(19. juli 2016)

Ik ben Jos en heb het syndroom van korsakov, Ik was te zien in een reportage van kruispunt op 4 oktober 2009 en 4 julie 2010, zie www.uitzendinggemist.nl 

LEES MEER...