Laagopgeleiden hebben vaker obesitas

Een kwart van de mensen met een lage opleiding is te dik. Dat blijkt uit onderzoek van de Leefstijlmonitor 2015. Dit geldt voor mensen van 25 jaar of ouder die hooguit de basisschool hebben afgerond. Bij personen met een universitaire opleiding is het aantal mensen met obesitas 6%.

Van alle mensen die alleen hun basisschooldiploma hebben, heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Bij de hogeropgeleiden is dit ‘slechts’ 35 procent. Hoewel dit verschil behoorlijk groot is, is het bij obesitas nog erger. Laagopgeleiden hebben ruim vier keer vaker obesitas dan hogeropgeleiden. Op basis van het onderzoek kan echter niet worden vastgesteld of het opleidingsniveau van invloed is op het wel of niet krijgen van obesitas.

Ouderen

Hoe ouder mensen worden, hoe groter de kans op overgewicht. Bij jongeren tussen de 4 en 20 jaar oud, heeft 12 procent overgewicht. Vanaf het twintigste levensjaar begint het aantal mensen dat te zwaar is  toe te nemen; zes op de tien mensen van boven de 50 kampt met overgewicht. Ook bij obesitas is deze stijging zichtbaar. Onder 4- tot 20 jarigen heeft 5 procent ernstig overgewicht, dus obesitas. Bij 40-plussers is dit al ongeveer 17 procent.

Opleiding

Bij de groep laagopgeleiden zitten in verhouding meer ouderen dan bij hoogopgeleiden. Dit heeft mede als oorzaak dat veel ouderen vroeger niet konden studeren. Zelfs toen er rekening werd gehouden met het leeftijdsverschil tussen de groepen, bleken de laagopgeleiden vaker te zwaar.

Daling van stijging

Het aantal Nederlanders van 20 jaar of ouder met obesitas is sinds 1981 meer dan verdubbeld. Ook steeds meer kinderen krijgen obesitas. Al wis deze stijging minder sterk dan bij de volwassenen. Toch lijkt de stijging van obesitas nu minder hard te gaan. In 2015 was het aantal Nederlanders met obesitas ongeveer gelijk aan 2014.

Samenwerking

Leefstijlmonitor is een samenwerkingsverband van o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Bij het onderzoek gaven deelnemers zelf hun lengte en gewicht.

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...