Comadrinkers op latere leeftijd vaker problemen

Comadrinkers hebben 5 tot 13 jaar na hun incident vaker dan gemiddeld problemen met alcohol- en drugsgebruik. Dat blijkt uit een onderzoek onder 277 Duitse comadrinkers.

Voor het onderzoek werden de medische dossiers van deelnemers geanalyseerd. Op die manier konden de onderzoekers mogelijke uitkomsten voorspellen. De gemiddelde leeftijd onder deelnemers was 24,4 jaar.

Door middel van een telefonisch interview kregen de comadrinkers onder meer vragen over hun alcoholgebruik op dit moment. Er werd gekeken naar zwaar drinken, alcoholmisbruik en afhankelijkheid. Ook drugs kwamen aan bod.

Alcohol

Uit de interviews kwam naar voren dat 44,8 procent van de deelnemers in de afgelopen dertig maanden zwaar alcohol had gebruikt. Hierbij werd uitgegaan van vijf consumpties of meer op een gelegenheid. Bij 12,6 procent was er sprake van alcoholmisbruik. 19,9 procent gaf aan afhankelijk te zijn.

Drugs

18,8 procent van de geïnterviewde mensen gaf aan illegale drugs te hebben gebruikt. Deelnemers kregen ook de vraag of zij crimineel gedrag hadden vertoond. 36,1 procent gaf een bevestigend antwoord.  Verder bleek dat 10,8 procent van de deelnemers een jaar voor het onderzoek behandeld te zijn door de GGZ.

Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het vakblad Alcohol and Alcoholism.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...