Screening moet leeftijd zorgmijdende patiënt verhogen

Victas, het centrum van verslavingszorg in midden Nederland, heeft samen met de gemeente Utrecht en Altrecht een somatische (lichamelijke) screeningslijst opgesteld. De USS screent op veel voorkomende ernstige lichamelijke aandoeningen waar cliënten mee te maken kunnen krijgen.

 

Mensen met een psychiatrische aandoening zoals een verslaving leven gemiddeld dertien tot dertig jaar korter dan de algemene bevolking. Dit komt mede doordat mensen met een verslaving sneller lichamelijke ziektes als hart- en vaatziekten, suikerziekte en verstoorde longfunctie oplopen. Een verpleegkundige die dicht bij de cliënt staat neemt de vragenlijst af binnen de context van de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang. Aan de hand van het resultaat wordt er bepaald of er preventieve maatregelen worden ingezet.

De USS 2.0 is een verbeterde versie van de eerste lijst. De eerste lijst bevatte veel dubbele vraagstellingen en er wordt nu met de nieuwe richtlijn meer gekeken naar de leefstijl van de patiënt. Daarnaast is de lijst makkelijker te gebruiken voor verpleegkundigen en zorgt de USS2.0 voor een beter inzicht van de patiënt vertelt Jackie Middeldorp, verpleegkundig specialist bij Victas. Een patiënt is niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden maar doet dit meestal wel.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...