Aandacht voor hersens in Brain Awareness Week

Van 13 tot en met 19 maart is de internationale Brain Awareness Week. Sinds een aantal jaar wordt er, op initiatief van de Nederlandse Neurofederatie en de Hersenstichting, ook in Nederland aandacht aan besteed. Lef belde met de Hersenstichting.

Is er tijdens de Brain Awareness Week specifieke aandacht voor verslaving?
‘Nee, de Hersenstichting vraagt tijdens de Brain Awareness Week algemene aandacht voor de hersenen, hersenaandoeningen en het belang van goede patiëntenzorg en gedegen onderzoek. Het onderwerp verslaving is geen specifiek thema waarop de Hersenstichting zich richt. Deze week staat in het teken van meer brede aandacht vragen voor de hersenen.’

In andere landen zijn wel hier en daar activiteiten die zich specifiek op verslaving richten. Vanwaar de keus om dit in Nederland niet te doen?
‘Het uitgangspunt van de Hersenstichting is “heel de hersenen”. We maken geen onderscheid in specifieke aandoeningen. Wel geven wij extra informatie op onze website over hersenen en verslaving en voorlichting over de puberhersenen en alcohol. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger iemand begint met drinken, hoe groter het risico op alcoholverslaving op latere leeftijd is.’

Verslaving is natuurlijk een probleem dat niet alleen bij pubers voorkomt.
‘Ja, maar het risico op alcoholverslaving is bij pubers groter. Het beloningscentrum van de hersenen, de nucleus accumbens, is bij pubers dominant. Hierdoor reageren ze sterker op de belonende effecten van alcohol. Door het positieve gevoel dat alcohol geeft, blijven pubers drinken. Dus richten wij ons specifiek op deze doelgroep, want voorkomen is beter dan genezen.’

Datum: 13/03/2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...