Aantal zelfdodingen kan worden teruggedrongen door alertheid

Het aantal zelfdodingen blijft ieder jaar stijgen. Afgelopen jaren zijn er in Nederland ruim 1800 zelfdodingen per jaar. Bij 70 tot 90 procent van de gevallen is er sprake van een psychiatrische stoornis. Psychiater Irene van Vliet vindt dat niet alleen psychiaters en psychologen, maar ook de omgeving alerter moet zijn op dit aantal terug te dringen.

Iemand die lijdt aan suïcidale gedachtes heeft hulp nodig en doet dit niet om aandacht. Van Vliet: ‘Er is bij een zelfdoding altijd een samenspel van factoren aanwezig, het gaat nooit om maar één reden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verslaving, depressie, ontslag, een doelloos toekomstbeeld of een scheiding.’ De verschillende factoren die meespelen bij een overweging tot zelfdoding zorgen ervoor dat diegene zich hier ernstig voor schaamt en er zelf niet snel over praat. Van Vliet: ‘Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat als iemand over zijn gedachtegangen praat, dit vaak oplucht en het diegene doet veranderen van gedachte.’ Huisartsen hebben in een vernieuwde handleiding al de taak gekregen sneller te vragen of hun patiënten nadenken over de dood, vooral bij patiënten die aan een psychische stoornis lijden.

Maar volgens de psychiater is dit niet alleen een taak voor psychologen en psychiaters, maar voor iedereen. Mensen die zich zelf beroven van het leven geven vaak signalen af, ze zijn somber, trekken zich terug en voelen zich eenzaam. Familie, vrienden en buren kunnen bij een vermoeden een gesprek aan gaan. ‘Je hoort heel vaak achteraf dat mensen wel iets merkten, maar er niets achter zochten. Juist deze mensen kunnen een suïcidaal persoon redden door met deze persoon te praten’, zegt Van Vliet.

Tot slot is de psychiater van mening dat de media geen aandacht moet geven aan zelfdodingen. ‘Als een jong iemand zelfmoord heeft gepleegd op een school komt dit uitgebreid in het nieuws, dit kan andere jongeren die het zelfde idee hadden, aansporen het ook daadwerkelijk te gaan doen. Ook als beroemdheden een eind maken aan hun leven is dit volop in het nieuws.’ Het is geen makkelijk onderwerp om over te praten, ook omdat er meerdere factoren meespelen. Er wordt al veel informatie over dit onderwerp gegeven. Zo is er 113 Online, dat is een platform dat 24/7 bereikbaar is voor mensen met zelfmoordneigingen. De psychiater hoopt dat er meer geleefd gaat worden in een wij-cultuur dan in een ik-cultuur.

Datum:01/02/2017

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...