‘Alcohol is de enige drug die van significante invloed is op de gezondheid van de wereldbevolking en die niet internationaal wordt gereguleerd met wetten en regelgeving.’ Dit verklaart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar actieplan voor het wereldwijd verminderen van het het schadelijke gebruik van alcohol, zo is te lezen in het editorial van The Lancet Global Health die in maart verschijnt.

Het artikel beschrijft dat naast dat alcohol de enige drug is waarvan het gebruik niet wettelijk is vastgelegd, het een verslavende stof is met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Ook is het verankerd in ons sociale en culturele leven en wordt er schaamteloos reclame voor gemaakt.

Wij van WC-eend
In het actieplan, the Global Action Plan van de WHO is er zo weinig vooruitgang in deze aanpak, doordat de alcholindustrie zelf invloed uitoefent op zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het alcoholbeleid. Ze schrijven dat, zolang alcohol het imago blijft houden als onschuldig en goed voor de gezondheid, zal de alcoholindustrie zijn gang kunnen gaan.

Kom in actie
De bewijzen voor de schadelijke effecten van alcohol en de inspanningen van de industrie om deze te verdoezelen stapelen zich op. Het actieplan van de WHO moet daarom snel worden geaccepteerd zodat er doelmatig actie kan worden ondernomen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...