Alcohol (nog steeds) gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren onder de 18

Getrainde mystery-shoppers van 17 jaar hebben in 2017 in totaal 2118 keer geprobeerd alcohol te kopen bij supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s en sportkantines. Zes op de tien jongeren onder de 18 jaar in Nederland kan nog altijd probleemloos alcohol verkrijgen.

De Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP hebben in 2017 in 61 gemeenten onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar die geldt voor alcoholverkoop. Het resultaat was dat bij 42,3 procent van deze aankooppogingen geen alcohol werd verkocht en de wet dus werd nageleefd. Deze uitslag is minder goed dan die van een in 2016 uitgevoerd landelijk onderzoek (47 procent juiste naleving), maar opmerkelijk beter dan het resultaat gemeten over de jaren 2013-2015 (30,2 procent juiste naleving).

Scores
Supermarkten houden zich bij alcoholverkoop het beste aan de leeftijdsgrens. De verschillende typen slijterijen leveren een heel wisselend beeld op. Horeca scoort relatief laag vergeleken met bijvoorbeeld de supermarkten, maar er is wel sprake van een duidelijke verbetering. Ook sportkantines doen het beter dan voorgaande jaren.

ID vragen blijkt te werken
De mysteryshoppers die worden ingezet door de Universiteit Twente en STAP noteren na elk bezoek hoe alcoholverstrekkers hebben gereageerd op de aankooppoging. Daaruit bleek dat het alleen vragen naar de leeftijd van de jonge koper bijna nooit leidt tot een juiste naleving van de leeftijdsgrens. Verstrekkers die vragen naar het ID en deze goed controleren (wat de wet voorschrijft) zijn het meest succesvol in het voorkomen van alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar. 

Datum: 24/07/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...