App zorgt voor 24/7 behandeling

Er is een nieuwe app die zorgt voor constant contact tussen de behandelaar en patiënt, buiten de afspraken om. ‘Luca’, zoals de app heet, is bedoeld voor jongeren met psychische problemen en/of problemen met middelengebruik en is ontwikkeld door verslavingszorginstelling Brijder Jeugd en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen De Jutters en Lucertis.

Als jongeren ook thuis met hun behandeling bezig kunnen zijn blijkt de behandeling effectiever, zo schrijft Brijder Jeugd. Met de app zou de motivatie bevorderd moeten worden, het bewustzijn vergroot en oefeningen voor thuis beter onthouden.

Online dagboek
In de app houdt de jongere bij hoe hij of zij zich voelt en welke gedragingen er zijn. Dit kan door middel van teksten en foto’s, waarop de behandelaar via de chat kan reageren. Als uit de informatie blijkt dat het niet goed gaat met de jongere, wordt een vooropgesteld noodplan in werking gezet, of worden hulptroepen (mensen die een positieve invloed hebben op de jongere) ingeschakeld.

Elke fase
De app kan worden gebruikt in alle fasen van de behandeling; tijdens, maar ook voor jongeren die nog niet in behandeling zijn maar wel al graag hulp krijgen of juist voor jongeren die al klaar zijn met de behandeling.

Nadelen e-health
Naast dat online zorg (e-health) een heleboel voordelen heeft zoals laagdrempeligheid en tijdsbesparing, heeft het ook zijn minpunten. ‘De technologie kan soms te gecompliceerd zijn voor de cliënt, persoonlijk contact kan verminderen of ontbreken en privacy kan geschonden worden’, zo zegt Wieke Aarts, die advies geeft aan psychiaters- en psychotherapeuten. ‘Alle vormen van e-health horen via een gesloten verbinding te werk te gaan om hackers tegen te gaan. Het gaat om zorg, dus het is belangrijk en privé. Bij zo’n app geeft een cliënt zijn of haar hele hebben en houden, vaak zonder te weten waar dat alles wordt opgeslagen. Er moet door ontwikkelaars altijd kritisch worden gekeken of het wel veilig is.’
Dat er aan e-health haken en ogen zitten is voor Berend de Vries, van  Comfort Information Architects (gespecialiseerd is in privacy in de gezondheidszorg), duidelijk. ‘Jouw gegevens en gedrag worden ergens vastgelegd en verzameld; daar moet rekening mee worden gehouden want het versturen van persoonlijke informatie via internet is niet veilig. Zo’n app kan zeker veilig zijn, maar dan moet daar kritisch en secuur moeite voor worden gedaan.’

02/02/2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...