Beroepsorganisaties eisen verbod op sjoemelsigaret

De Nederlandse toezichthouder, voedsel- en warenautoriteit NVWA is door zeventien beroepsorganisaties gevraagd de Tabakswet te handhaven als het gaat om de sjoemelsigaret. Ze stappen naar de rechter als de NVWA geen actie onderneemt.

De beroepsorganisaties bestaan uit cardiologen, longartsen, kinderartsen, tandartsen, verzekeringsgeneeskundigen, huisartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en de federatie van kankerpatiënten. Sigaretten die bij het roken veel meer teer, nicotine en koolmonoxide afgeven dan EU-regels toestaan, moeten volgens hen direct uit de markt worden gehaald.

Kankerverwekkend
De NVWA is volgens de organisaties verplicht op te treden tegen de tabaksindustrie nu uit een recente test van honderd sigarettenmerken blijkt dat bij alle merken de hoeveelheid teer soms tot 26 keer hoger is dan officieel toegestaan. Rokers krijgen veel meer van deze kankerverwekkende stof binnen dan volgens de wet is toegestaan. Bij vrijwel alle geteste sigaretten wordt de Europese norm overschreden als ze machinaal worden getest met een methode waarbij ventilatiegaatjes in het filterpapier worden afgeplakt­­.

Mensenrechten
De initiatiefnemer van het handhavingsverzoek, advocaat Phon van den Biesen, vindt dat de NVWA door niets te doen de ogen sluit voor de plicht van de overheid om de gezondheid van de burger te beschermen en daarmee mensenrechten schendt. Maar de tabaksindustrie is niet onder de indruk van het verzoek. Zowel marktleider Philip Morris als British American Tobacco wijst erop dat hun sigaretten voldoen aan de Europese richtlijnen en de Nederlandse Tabakswet.

Datum: 01/08/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...