Bijna kwart van 25-plussers rookt

Gemiddeld zegt 23 procent van de bevolking van 25 jaar of ouder in 2016/2017 dat ze roken. Daaronder zijn meer mannen dan vrouwen en meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden.

Dit blijkt uit een nieuwe analyse van cijfers over 2016 en 2017 uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Trimbos-instituut en Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

De meeste rokers zijn te vinden onder de 25- tot 45-jarige mannen met een lager opleidingsniveau. Met 52 procent rookt meer dan de helft van deze groep. Van de hoogopgeleide mannen in deze leeftijdsgroep rookt 22 procent. Van de 25- tot 45-jarige vrouwen rookt ruim een derde van de laagopgeleiden, tegen iets meer dan 10 procent van de hoogopgeleiden. Zwaar roken (meer dan twintig sigaretten per dag) komt vooral voor onder laagopgeleide mensen en amper onder hoogopgeleiden.

Datum: 31/05/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...