Buitenlandse zorg niet meer vergoed

Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport, heeft gereageerd op het rapport Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs, van Zorginstituut Nederland. Een van de conclusies is dat het kabinet voornemens is zorg buiten de Europese Unie niet meer vanuit het basispakket te vergoeden. Verder ziet Schippers geen aanleiding om zorgverzekeraars opdracht te geven per 1 januari 2016 hun pakketten te wijzigen.

Het rapport kwam naar aanleiding van vragen van de minister over hoe effectief en efficiënt de verslavingszorg was en of de daarbij horende kostenstijging onderbouwd kon worden. In het rapport bleek juist dat er een daling van de kosten was. Wel concludeerde het Zorginstituut dat klinische behandeling niet per se effectiever is dan ambulante behandeling en dat er dus per cliënt beter gekeken moet worden naar de noodzaak van een opname. Ook moeten aanbieders hun zorg aanbieden volgens bepaalde wetenschappelijke richtlijnen. Niet wetenschappelijke behandelingen zouden niet vergoed mogen worden. Schippers verwacht van aanbieders dat zij zelf hun verantwoordelijkheid hier in nemen. In haar reactie schrijft ze dat ze juist van de ‘nieuwe aanbieders’ (private klinieken, die ondanks hun oprichting in bijvoorbeeld 2008 nog steeds nieuw worden genoemd) verwacht dat zij zich extra inspannen aan de wetenschappelijke richtlijnen te voldoen.

Het Zorginstituut heeft aangekondigd nader onderzoek te willen verrichten naar de effectiviteit van vaktherapie als onderdeel van behandelingen en minister Schippers juicht dat toe. In de tweede helft van 2015 gaat dit plaatsvinden.
Daarnaast heeft het Zorginstituut aangegeven dat er meer onderzoek nodig is naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van verslavingsbehandelingen. Vooral bij ‘nieuwe aanbieders’ is minder duidelijk of daar goed op gelet wordt. Daarom wordt volgens Schippers de toetreding van die nieuwe aanbieders verscherpt. Zo moet onder andere worden voldaan aan de eisen uit de Kwaliteitswet, de aanbieder moet zich inschrijven in het Handelsregister, de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) moet streng controleren en zorgverzekeraars moeten hun screening aanscherpen.

Omdat het IGZ geen mandaat heeft voor toezicht in het buitenland, is het kabinet voornemens zorg buiten de Europese Unie niet meer vanuit het basispakket te vergoeden.

 

Reageer reacties (1)

Gerda van den Brink(29. maart 2015)

Zooo zonde!!! Hoewel ik fellows na opname heb terug zien vallen is voor mij de opname in Montrose Manor, Zuid-Afrika, levensreddend geweest...Ik was over eter en diabeet...Nu ben ik over eter in herstel..en glucose waarde en hoeveelheid medicatie voor mijn diabetes zijn gehalveerd..Wat scheelt dit aan ziektekosten?? Misschien ook leuk rekensommetje?? Ik ben nog elke dag dankbaar voor de kans die ik kreeg!!Juist door de klinische opname kon ik mijn maskers niet meer inzetten en dat was met ambulante hulp in de 5 jaar behandeling ervoor niet gelukt!!

LEES MEER...