Enkelband getest als controle alcoholverbod

Mensen die een alcohol gerelateerd delict hebben gepleegd, worden in een pilot gecontroleerd aan de hand van een enkelband. De pilot met de alcoholmeter is van start gegaan in Rotterdam en Oost Nederland. Het onderzoek is een gevolg op de succesvolle invoering van de enkelband in Amerika en het Verenigd Koningrijk. De enkelband meet 24/7 of de drager alcohol heeft gedronken. Het heeft als doel te testen of de alcoholmeter geschikt is voor toepassing in het strafrecht, ter controle op de naleving van een alcoholverbod.

Drankmisbruik speelt regelmatig een grote rol bij geweldscriminaliteit. Tussen de 25 en 50 procent van de delicten is alcohol gerelateerd. Daarnaast veroorzaakt drankmisbruik jaarlijks meer dan drie miljard euro aan maatschappelijke schade. Iedereen die een alcohol gerelateerd delict begaat, kan een alcoholverbod krijgen van het Openbaar Ministerie. Iemand met een alcoholverbod moet nu dagelijks een urinecontrole doen. De enkelband maakt om de dertig minuten een sample en stuurt via een modem de gegevens door naar de reclassering. Anne Hoeksema van Verslavingsreclassering GGZ in Nederland zegt dat de enkelband een acohlpromillage meet van boven de 0,02 procent. Daarmee is nog niet aangetoond dat de enkelband even nauwkeurig meet als de urinetest, maar daar wordt wel van uit gegaan en onderzoek naar gedaan. Elke ochtend checkt de reclassering de gegevens en bij een overtreding van drankgebruik, wordt er contact opgenomen met de overtreder. De toezichthouder van de reclassering neemt contact op met de overtreder als er een alcoholpromillage gemeten is van boven de 0,02 procent.

De pilot wordt gedaan met honderd vrijwillige deelnemers. Hoeksema zegt: ‘De pilot bestaat uit mensen die vandaag een drankverbod krijgen. De aanmelding is vrijwillig maar niet vrijblijvend, dus als een deelnemer de enkelband niet fijn vindt, kan hij er direct mee stoppen maar zal moeten overtsappen op de unrinecontrole.’ Naast dat er wordt gekeken of de enkelband een invoering in het strafrecht waard is, wordt er ook gekeken door een wetenschappelijk team of de enkelband leidt tot een verandering in gedrag. Dragers worden professioneel begeleid en beseffen zich bij het dragen van de alcoholmeter dat hij continu in de gaten gehouden wordt. In de Verenigde Staten heeft 78 procent het programma alcoholvrij doorlopen, bij het Verenigd Koninkrijk lag dit percentage zelfs op 92 procent.

Welke consequenties er in Nederland komen bij een overtreding is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat het om maatwerk gaat en er per geval in overleg met de Officier van justitie wordt gekeken naar een passende straf. In het Verenigd Koningrijk betekent een overtreding van het alcoholverbod een directe (terug)plaatsing in detentie. De strafmaatregelen worden bepaald aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek vindt bewust plaats in Rotterdam en Oost Nederland. Hoeksema: ‘We hebben bewust gekozen voor een Randstedelijke stad en een groter gebied in Oost Nederland. Ook omdat in Oost Nederland het onderzoek loopt waarbij politieagenten mogen controleren of iemand een verdovend middel heeft gebruikt.’ De eerste resultaten van het onderzoek worden verwacht over één jaar.  

Datum: 16/01/2017

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...