Halt-cursus geen effect op alcohol drinkende jongeren

De Halt-cursus 'Nee zeggen tegen alcohol', die bedoeld is om jongeren van de drank af te helpen, heeft geen effect. Uit een evaluatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat de jongeren na zes maanden weer net zoveel drinken als voor de cursus.

In 2006 voerde Halt de cursus in voor jongeren die een strafbaar feit pleegden. Tijdens de cursus leerden ze om te gaan met groepsdruk en hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen wanneer iemand alcohol aanbiedt. De ouders van de kinderen werden ook betrokken bij de cursus. Echter, de jongeren drinken nog steeds en de ouders denken nog vaak hetzelfde over het drinkgedrag van hun kinderen.
De cursus heeft geen positief effect op de alcoholkennis, houding, drink- en delictgedrag van jongeren en de kennis en betrokkenheid van hun ouders.

Halt denkt dat de cursus van zes uur te kort is om bij de jongeren door te dringen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...