In Europa stierven in 2018 ruim 1,9 miljoen mensen aan kanker, 23.300 gevallen waren veroorzaakt door alcohol. Naast het feit dat er meer sterfgevallen zijn door alcohol, zijn er ook gevolgen voor de economie. Onderzoekers van het International Agency for Research on Cancer onderzochten deze gevolgen.

In 2018 overleden ongeveer 23.300 mensen onder de 65 jaar aan door alcohol veroorzaakte kanker in de EU (inclusief IJsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Dit zorgde voor ruim viereneenhalf miljard euro aan productiviteitsverliezen, vooral omdat mensen niet meer kunnen werken. De verloren productiviteit per overleden persoon door alcohol veroorzaakte kanker was in West-Europa het hoogst. In Hongarije, Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen en Portugal lag het percentage van vroegtijdige sterfte door aan alcohol toe te schrijven kanker het hoogst.

Alcoholcontrolebeleid van de EU

De verwachting is dat het aantal sterfgevallen door kanker in de EU in 2040 zal toenemen met 29 procent. De onderzoekers willen met hun rapport bewijs leveren voor veranderingen in de samenleving op economisch gebied. Het onderzoek kan de ontwikkeling van het alcoholcontrolebeleid in elk land van de EU ondersteunen.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...