In de wacht met een psychische klacht

Huisartsen hebben moeite met de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat 52 procent van de huisartsen geen tijd heeft om deze patiënten meteen te helpen. Volgens de LHV duurt het vaak tot acht weken voordat deze patiënten naar een specialist worden door verwezen.

Sinds een paar jaar is het de taak van de huisarts om mensen met licht psychische problemen te behandelen. Bij ernstige psychische problemen verwijst de huisarts door naar gespecialiseerde zorg.  In 2012 is echter afgesproken dat in acht jaar tijd 30 procent van de plaatsen in psychiatrische ziekenhuizen geschrapt moet worden. Diverse betrokken partijen trekken aan de bel nu daar capaciteit wordt afgebouwd, terwijl de vervangende zorg buiten de klinieken dit nog helemaal niet kan opvangen.

In sommige gevallen is een wachttijd van acht weken te lang. Volgens belangenbehartiger het Landelijke Platform GGZ  leidt dat tot dramatische situaties zoals psychoses, dwangopnames en zelfmoorden. Onder andere het Leger des Heils ziet een direct verband tussen de bezuinigingen en het aantal verwarde mensen dat op straat rondloopt.

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaf eerder te kennen om voor het zomerreces van de Tweede Kamer met alle betrokken partijen bij elkaar te willen komen om stappen te zetten tegen de wachttijden.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...