Jongeren drinken minder alcohol dan tien jaar geleden

Uit de landelijke jeugdmonitor 2018 van het CBS blijkt dat jongeren minder drinken dan 10 jaar geleden. Ook heeft de afkomst van jongeren een grote rol in het alcoholgebruik en waar ze wonen.

Van 2008 tot 2015 is er een sterke daling te zien in het aantal jongeren dat drinkt. Vanaf 2015 stagneert die. 34 procent van de 12- tot 18-jarigen heeft het afgelopen jaar weleens gedronken, tegenover 86 procent van de 18- tot 25-jarigen. Jongeren die op het platteland wonen drinken gemiddeld meer dan jongeren uit de stad.  Ook  beginnen jongeren die drinken sneller met roken en drugsgebruik. Bijna 10 procent van de 12-tot 18-jarigen en  43 procent van de 18- tot 25-jarigen hebben weleens drugs gebruikt. Cannabis was hierbij de meest gebruikte drug.

Westers en niet westers
68 procent van de Nederlandse jongeren drinkt regelmatig, tegenover 62 procent van de jongeren met een westerse migratieachtergrond en 34 procent van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Bij deze laatste groep speelt religie een grote rol. Vooral Marokkaanse een Turkse jongeren drinken niet vanuit geloofsovertuiging.

Hoger opgeleiden drinken meer
Jongvolwassenen die een hogere opleiding volgen drinken meer dan leeftijdsgenoten met een lagere opleiding. Van de 18- tot 25-jarigen zei van de hbo- en wo-studenten 90 procent alcohol te drinken, tegenover 77 procent van de vmbo- of mbo-1-niveau studenten.

Vooral overmatig en zwaar drankgebruik jongvolwassen mannen
Tussen 2015 en 2017 was 6 procent van de drinkende tieners een overmatige drinker en 12 procent een zware drinker. Overmatig en zwaar alcoholgebruik komt het meest voor bij mannen tussen de 18 en 25 jaar. Hiervan drinkt 21 procent overmatig en 27 procent zwaar. Bij vrouwen was dit 14 procent overmatig en 20 procent zwaar. 

 

30/11/2018

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...