Nationaal Rapporteur Verslavingen, professor Arnt Schellekens, is van mening dat verslavingszorg veel hoger op de politieke agenda moet staan.

Aanleiding hiervoor is het eerste jaarverslag van Schellekens. Onvoldoende zicht op mensen met een verslaving en het stigma vormen een probleem. Het aantal mensen met een verslaving is nog altijd veel groter dan het het aantal mensen dat zorg ontvangt voor hun verslaving. Veel mensen komen pas laat in aanraking met zorg omdat de grootste groep mensen met een verslaving niet bekend is bij de verslavingszorg. Als mensen sneller in contact komen met de juiste zorg zou dat niet alleen erger kunnen voorkomen maar ook de duur van de behandeling kunnen verkorten en de kans op herstel vergroten. Het stigma rond verslaving is ook nog altijd een belangrijke factor die bijdraagt aan de zorgkloof. Mensen met verslavingsproblemen worstelen nog vaak met schaamte. Dit vergroot de drempel om hulp te zoeken.  

Kwaliteit
In 2022 werd het Integraal Zorgakkoord (IZA) opgezet met als doelstelling zorg betaalbaar te houden en voor iedereen toegankelijk te maken. In dit akkoord wordt verslavingszorg niet expliciet genoemd en is hierdoor bij veel regio’s onvoldoende in beeld. Anno 2024 heerst het beeld dat verslavingszorg minder effectief is dan de zorg bij chronische ziekten. Dit is echter niet waar, de effectiviteit is in beide sectoren vergelijkbaar. Maar verslaving is niet altijd eenvoudig te behandelen, 50 procent van de mensen valt binnen een jaar terug. Daarna is de kans op terugval veel kleiner. Wat niet meehelpt is dat sommige instellingen weinig aandacht geven aan nazorg en mensen met zwaardere problemen weigeren te helpen en liever makkelijkere gevallen kiezen. Tegenwoordig is er volgens Schellekens nog slecht zicht op de verschillen tussen klinieken: ‘Er is veel variatie binnen de verslavingszorg. Iedere kliniek heeft een andere manier van behandelen, we moeten zorgen dat de verschillen verantwoord zijn.

Oplossing
Volgens Schellekens moet er vooral wat gedaan worden aan wachtlijsten. Daarnaast moet er meer politieke aandacht komen voor verslaving. ‘Het is al goed dat er sinds 2022 een rapporteur verslaving is, maar de diverse deskundigen mogen ook meer van zich laten horen. Ik denk dat ook de persoonlijke verhalen van mensen een grote indruk kunnen achterlaten’, aldus de rapporteur verslavingszorg. 

Lees hier het hele jaarverslag

Reageer reacties (0)
LEES MEER...