Er komt een aanstelling voor een Nationaal Rapporteur Verslavingen. Dit staat in het nieuwe coalitieakkoord 2021-2025 Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie.

Het doel van de functie van Nationaal Rapporteur Verslavingen wordt beter zicht te krijgen op de (maatschappelijke) impact van verslaving. Een Nationaal Rapporteur Verslavingen rapporteert periodiek over de omvang en ontwikkeling van verslavingsproblematiek in Nederland. Volgens woordvoerder Emilie Westerouen van Meeteren van het ministerie van VWS, wordt er nog overlegd over de functie. ‘Het coalitieakkoord moet nog verder worden uitgewerkt, daarna weten wij en de andere ministeries ook meer.’

Preventieakkoord
Daarnaast zullen door het nieuwe kabinet de doelstellingen van het nationaal preventieakkoord aangehouden worden. Dat preventieakkoord - waar het vorige kabinet in 2018 is mee gestart – heeft drie pijlers: Roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...