Nieuwe richtlijnen verslavingspreventie onderwijs

Het Trimbos-instituut en Verslavingspreventie Nederland (VPN) hebben richtlijnen ontwikkeld voor middelenpreventie binnen het onderwijs. Deze zijn bedoeld voor preventieprofessionals van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en.

Met de richtlijnen willen VPN en het Trimbos-instituut professionals meer duidelijkheid geven over de manier van werken, de beschikbare effectieve interventies en de theoretische onderbouwing. Per type onderwijs en per leeftijdsfase is te zien welke activiteiten en preventieprogramma’s op scholen kunnen worden ingezet.

De richtlijnen zijn te vinden op de website van De gezonde school en genotmiddelen.

Datum: 03/11/2016

Reageer reacties (0)
LEES MEER...