Ongelijke behandelingen in de zorg

Het gros van de mensen met een psychische aandoening, verslaving of eetstoornis (78%) voelt zich wel eens gediscrimineerd, dat blijkt uit een eigen onderzoek van het panel Psychisch Gezien.

Dit panel bestaat uit mensen die zelf kampen met verschillende  psychische aandoeningen. Ook geeft 23% aan dat zij zich niet belangrijk genoeg voelen als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg en 16% van de leden ervaren hetzelfde bij zijn of haar huisarts of apotheek.

Dat terwijl Nederland in 2007 het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap ondertekende. Dit verdrag is opgesteld om de bestaande mensenrechten te verbeteren en beschermen als het gaat om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen hebben vaak een achterstand als het gaat om het recht op gelijke behandeling, zelfstandigheid  en zelfstandige deelname aan de samenleving. Maar blijkbaar valt er nog genoeg te verbeteren; een hoop mensen geeft aan dat zij zich nog steeds gediscrimineerd voelen.

Om te onderzoeken hoe mensen met een psychische handicap aankijken tegen mensenrechten, zijn vragen voorgelegd aan het panel Psychisch gezien. 901 Panelleden werkten mee aan dit onderzoek en meerdere conclusies konden worden getrokken:

Één van die conclusies was dat 69% van de panelleden vonden dat hun mensenrechten wel eens werden geschonden, voornamelijk als het gaat om het recht op privacy. Één op de vier leden geeft aan dat zij hier ervaring mee hebben. Ook wordt discriminatie op de werkvloer vaak ervaren, alleen al tijdens het zoeken naar een baan voelen zij zich gediscrimineerd.

Ook op plekken waar de leden komen voor ondersteuning en zorg zijn zij van mening dat er niet genoeg  naar ze wordt omgekeken. Ook bij de huisarts en in het ziekenhuis ervaren zij dezelfde problemen. Uiteindelijk vindt 64% dat er dringend verbetering nodig is als het gaat om de rechten van mensen met psychische problemen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...