Ontwikkeling Zorgstandaard opiaatverslaving

Het wetenschappelijk bureau IVO stelt samen met Stichting Resultaten Scoren en Stichting het Zwarte Gat een project in voor opiaatverslaafden. Samen willen ze de zorg voor opiaatverslaafden verbeteren.

Het doel van het project is om een Zorgstandaard voor opiaatverslaafden te ontwikkelen. Preventie en vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling, zorg en terugval en re-integratie staan daarbij centraal.  De zorgstandaard schetst vanuit de cliënt een helder, beknopt raamwerk voor het complete zorgcontinuüm.


Volgens het IVO is het bieden van zorg voor mensen met een verslaving belangrijk. Een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld de huisarts en verslavingsspecialisten en tussen een behandelaar en familieleden heeft veel invloed op het herstel van de patiënt. 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...