Ook docenten moeten alcohol- en rook vrij zijn op school

Leerlingen mogen op middelbare scholen steeds minder middelen gebruiken. Het gebruik van alcohol, cannabis en nicotine is in vergelijking met 2011 fors afgenomen bij leerlingen. Maar bij docenten is deze groei nog niet te zien. Het Trimbos-instituut is daarom bezig met het ontwikkelen van handvatten voor scholen.

In 2011 mocht er op 28 procent van de scholen niet gerookt worden door leerlingen, dit percentage lag in 2015 op 58 procent. Docenten maakten hier ook een groei in, maar respectievelijk kleiner. Zo mocht er in 2011 op 10 procent van de scholen niet gerookt worden door docenten en in 2015 was dit 19 procent. Op het gebied van alcohol is er zelfs een afname te zien in percentage bij docenten. In 2011 mocht er op 7 procent van alle middelbare scholen in Nederland in geen enkele situatie alcohol worden gedronken door docenten. In 2015 is dit percentage gedaald naar 6 procent. Dit gegeven staat in groot contrast vergeleken met de leerlingen waar het percentage in vier jaar tijd van 40 naar 93 procent ging.

Jeroen Lammers, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos-instituut, laat weten dat er gewerkt wordt aan een beter beleid voor de gehele school. Lammers: ‘Wij zijn bezig handvatten te bieden aan scholen door middel van een stappenplan. Wij zullen dit stappenplan inleveren bij de directie van de school en dan is het aan hun de taak om te beslissen of ze er iets mee willen doen of niet.’ Middelbare scholen in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid in middelgebruik op hun school. Als een school het leerlingen verbiedt om te roken en alcohol te drinken, moeten docenten als voorbeeld functie dit ook niet doen, vindt Lammers. ‘Het lage percentage bij de docenten komt door de vrijdagmiddagborrel en de buitenlandreizen. Op het moment dat leraren daar geen pilsje of wijntje mogen drinken gaan zij niet mee. Hierdoor trekt de directie geen gelijke maatregelen voor docenten en leerlingen’, zegt de medewerker van het instituut. Een leerling van boven de achttien mag buiten school alcohol drinken en roken, maar als de school regels stelt dat alle leerlingen geen middelen mogen gebruiken, moet ook een leerling van achttien plus zich hier aan houden. Op het moment dat docenten op die school dan wel mogen drinken en roken is de verhouding ongelijk.

Door een handvat te bieden en daarmee een inzicht te bieden in de voordelen van een gehele middelenvrije school, hoopt het instituut dat die 6 procent de komende jaren zal stijgen. Ook met de komst van de rookwet op schoolpleinen die er zal komen in 2020 heeft Lammers er alle vertrouwen in dat het percentage omhoog zal gaan. In 2020 wordt het namelijk wettelijk verboden om op schoolpleinen van middelbare scholen te roken.

Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting en een verbod het beste helpen. ‘We horen vaak dat een verbod juist averechts werkt en dat leerlingen het dan juist gaan doen, maar dat is niet waar. Uit onderzoek is gebleken dat een duidelijke grens helpt bij leerlingen’, zegt Lammers. Ook wordt er veel gekeken naar andere scholen. Zo zijn middelbare scholen in Australië een goed voorbeeld voor Nederlandse scholen.

Datum: 03/02/2017

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...