Overleg Nederlands alternatief anorexiazorg

Tot nu toe is er in Nederland niet 24/7 hulp te bieden aan zware gevallen van anorexia, waarbij geen enkele therapie lijkt aan te slaan. Verzekering ONVZ, behandelcentrum Human Concern en Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) proberen hier samen een oplossing voor te vinden.

Dit is naar aanleiding van het overlijden van Ira (19), een anorexiapatiënte die te zwak was om nog geholpen te worden. Haar vader hoopt op betere zorg in Nederland voor meisjes zoals zijn dochter, waarbij geen enkele therapie effect lijkt te hebben. Naar schatting gaat dit om 5 tot 10 procent van de anorexiapatiënten. ONVZ (Ira’s verzekeraar), Human Concern en CCE gaan in overleg met het ministerie van Volksgezondheid om hier verandering in te brengen.

Nederlands alternatief
Hulp van ervaringsdeskundigen die als rolmodel kunnen dienen, zoals Human Concern biedt, is nog niet 24/7 mogelijk in Nederland. Dit terwijl dat in veel heftige toestanden, zoals waar Ira zich in bevond, wel nodig is. Om deze reden week zowel zij als Emma – van de documentaire ‘Emma wil leven’ – uit naar een therapie in Portugal. Volgens Ira’s vader is duidelijk geworden dat er iets ontbreekt in de Nederlandse zorg voor anorexiapatiënten. ‘Deze groep meisjes is zo onzeker en angstig, daar moet je op een andere manier mee omgaan dan hier gebruikelijk is.’ In december, een maand voordat Ira overleed, zei ze nog tegen het AD: ‘In Portugal is geen dwang en groepstherapie met jaloerse meisjes die onderling de strijd aangaan. Ze werken vanuit liefde en vertrouwen en er zijn ervaringsdeskundigen.’ Haar vader laat weten: ‘Voor Ira is het te laat. Voor anderen hopelijk niet, dat had ze zelf heel graag gewild, dat weet ik zeker.

Politica
PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester is voorstander van het initiatief van ONVZ, Human Concern en CCE. ‘Er moet vanuit deze groep patiënten gekeken worden wat ze nodig hebben. Idealiter hier in Nederland. Kinderartsen en psychiaters zijn daar verantwoordelijk voor, maar ik ga ook graag met hen in gesprek om te kijken wat ze daarvoor nodig hebben.’

26/01/2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...