Parkinsonpil potentieel afkickmiddel cocaïne

Het parkinsonmedicijn Levodopa (L-DOPA) kan mogelijk dienen als hulpmiddel bij het afkicken voor cocaïneverslaafden. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek onder leiding van Ingo Willuhn. Verslaafde ratten reageerden positief op het medicijn. De ratten gingen na inname minder cocaïne gebruiken. 'Het laat zien dat overmatig cocaïnegebruik mogelijk kan worden teruggedrongen met een medicijn dat al is toegelaten', zegt Willuhn op de website van het AMC, waar hij als onderzoeker aan verbonden is.

Levodopa is een grondstof van dopamine die gebruikt wordt om de hoeveelheid dopamine in de hersenen te verhogen. Levodopa passeert namelijk de bloed-hersenbarrière, terwijl dopamine deze barrière niet kan passeren. Willuhn stelde in zijn onderzoek een x aantal uren per dag onbeperkt cocaïne beschikbaar aan een groep ratten. De meeste gingen in de loop van de tijd meer cocaïne gebruiken. Bij deze groep progressieve gebruikers kwam minder dopamine vrij dan bij de ratten met een stabiel cocaïnegebruik. Deze bevinding is in strijd met de huidige opvatting dat er juist meer dopamine in het beloningsdeel van de hersenen zou vrijkomen bij excessief cocaïnegebruik. 'Er is interesse in deze uitkomsten en er worden studies gepland om deze bevinding te testen bij mensen', aldus Willuhn.

De resultaten van het onderzoek zijn zondag online gepubliceerd in Nature Neuroscience.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...