'Pro-ana websites niet strafbaar'

Pro-ana websites kunnen niet verboden worden, omdat extreem vermageren zelf niet strafbaar is. Dat stelt Staatssecretaris van Rijn in zijn antwoorden op Kamervragen die SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde. Dit naar aanleiding van het verbod dat in Frankrijk van kracht is gegaan. In Lef Magazine (verschijning vrijdag 19 juni) staat een artikel over het al dan niet verbieden van de websites in Nederland. Het artikel bevat tal van meningen van ervaringsdeskundigen, hoogleraren en politici.

Het aanzetten tot een bepaalde gedraging is pas strafbaar, als de gedraging zélf strafbaar is. Extreem vermageren is dat niet. Websites die aanzetten tot bijvoorbeeld zelfdoding zijn wel strafbaar als de zelfmoord ook daadwerkelijk volgt . Van Rijn maakt in zijn antwoorden een verband tussen pro-ana websites en zelfdoding: iemand die een ander opzettelijk aanzet tot vermageren zou strafbaar kunnen zijn, als aangetoond kan worden dat een eventuele zelfdoding direct gevolg is van het aanmoedigen tot vermageren.

Van Rijn heeft gesproken met landelijke verenigingen op het gebied van eetstoornissen en uit die gesprekken concludeerde hij dat anorexia een ziekte is en geen uit de hand gelopen levensstijl. Het verbieden en strafbaar stellen is volgens hem dan ook een verkeerd signaal en hulpverlening zou voorop moeten staan. Daarom zou hij in gesprek willen met providers en behandelaars om de huidige pop-ups met waarschuwingen (die je  ziet als je een pro-ana site bezoekt) te actualiseren en uit te breiden. Onderzoek uit 2009 laat namelijk zien dat een derde van de bezoekers na het zien van de waarschuwing niet doorklikt en uit recente cijfers van Stichting Human Concern (daar waar de waarschuwing naar doorlinkt) blijkt dat bijna de helft van hun bezoekers via zo’n waarschuwing op hun website komen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...