Schippers start langdurige depressiepreventie

Negentien partijen tekenden recentelijk een deal om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Het initiatief van de deal komt van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. De doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Het meerjarenprogramma richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie. Dat zijn: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. De inzet is het vergroten van het bewustzijn, beter bereiken van hoogrisicogroepen en het beter verwijzen naar de juiste zorg. Daarnaast ligt er ook een focus op de samenwerking tussen verschillende zorgverleners.  

Beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstellingen maken de komende jaren afspraken over een sluitende aanpak en ondersteuning dichtbij mensen: op school, in de zorg, in de wijk of op het werk. Zo is er bijvoorbeeld een e-learning module depressiepreventie voor huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Centra voor Jeugd en Gezin, verloskundigen en kraamzorg, zodat zij depressieve klachten op tijd herkennen.

Minister Schippers: ‘Een depressie werkt echt diep door in je leven. Het is belangrijk dat we meer weten, eerder signaleren en het taboe doorbreken. Zodat mensen eerder hulp vragen en krijgen. Met tijdige hulp kan je zelfs voorkomen dat iemand echt in een depressie raakt. Samenwerking is dan ook cruciaal om deze ambitieuze doelstelling te halen. Ik ben heel blij dat zoveel partijen er de schouders onder willen zetten.’

Datum: 20/02/2017

Reageer reacties (2)

Randy Schmidt(22. februari 2017)

Zoals de hele huidige geneeskunde en zorg is dit ook weer symptomatisch werken aan de klacht, weinig aan de oorzaak.

De genoemde doelgroepen tonen alleen maar aan, dat dit een diep maatschappelijk probleem is. Met genoeg signalen, dat je depressies kunt voorspellen: oneerlijkheid onder politici en managers, grote hebzucht naar materie en macht, verharding en de nooit-genoeg-mentaliteit, de survival-modus, gewelddadige en occulte games beschikbaar vanaf 12 jaar en eerder, pornoverslaving nu ook beschikbaar voor kids, misbruik in de kerken enz. enz.

Ik heb de 'zorg' van dichtbij meegemaakt: platspuiten en als zombies rondlopen, moeizame trajecten van jarenlange bezigheidstherapie; en tegelijkertijd ontmoette ik daar serieuze en principiele 'patienten' die deze gestoorde wereld gewoon niet kunnen bijbenen, te verbijsterd zijn en dan maar liever separeren van deze maatschappij.

Ik snap de depressie maar zie er met meer huidige zorg geem heil in, want méér betekent teelijkertijd, dat je oorzaken laat liggen.

Veel meer van iets anders zou misschien beter helpen.

Randy Schmidt

Docent Nucleus College Nederland

 

joke van overbruggen(25. februari 2017)

Depressiepreventie is een onrealistisch streven zelfs met

negentien partijen.

LEES MEER...