De speekselanalyse die sinds 2010 gebruikt wordt om drugs op te sporen in het verkeer, geeft geen wetenschappelijke zekerheid over het mogelijk gebruik van cannabis. De Belgische toxicoloog Jan Tygat toont aan dat de speekselanalyse een ‘in elkaar geflanste’ wet is die niet volstaat voor verkeersdeelnemers met een blowtje op. Voor water oplosbare drugs zoals cocaïne, xtc of morfine is een analyse via speeksel betrouwbaar. Voor cannabis geldt dat niet. Dat komt doordat de werkzame stof THC vetoplosbaar is. THC hoopt zich dus op in vet en kan hierdoor tot tien dagen lang vrijkomen. De werkzaamheid van THC is echter beperkt tot enkele uren. Een positieve speekseltest betekent dus niet dat de bestuurder automatisch onder invloed achter het stuur zit. Alleen een bloedanalyse en een berekening van het THC-gehalte geeft zekerheid over het gebruik van cannabis in het verkeer.

Tygat dringt er dan ook op aan om de speekselanalyse uit te breiden met een verplichte bloedafname. Bovendien wordt via de huidige speekselproef niet getest op vloeibare xtc of valium, terwijl deze producten enorm vaak aangetroffen worden in het verkeer.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...