Stigma nog steeds erg groot

Verslaafden voelen zich vooral door familie, vrienden en intieme relaties het meest ongelijk behandeld.

Dat blijkt uit een onderzoek van promovenda Leonieke van Boekel aan de Universiteit van Tilburg. Verder vond een meerderheid van de respondenten dat verslaafden restricties opgelegd moeten krijgen. Zo zouden zij volgens hen geen publieke functies mogen vervullen, niet voor kinderen mogen zorgen en geen rijbewijs mogen hebben.

De algemene bevolking denkt het meest stigmatiserend over verslaafden. Daarna volgen huisartsen, dan de GGZ- en verslavingszorghulpverleners en dan de verslaafden zelf. Het stigma is nog zo groot, doordat veel mensen denken dat verslaafden het allemaal aan zichzelf te danken hebben. Nog maar weinig mensen weten dat verslaving een genetisch bepaalde ziekte is.
Respondenten die zelf met verslaafden te maken hadden in hun persoonlijke omgeving, lijken meer over de aandoening te weten en daardoor positiever tegenover verslaving te staan.

Om de consequentie van stigma op de behandeling van verslaving te bepalen, is meer onderzoek nodig.

Van Boekel verrichte onderzoek naar het stigma op verslaving. Onder de respondenten waren 2973 panelleden die de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen, 180 huisartsen, 167 hulpverleners uit de GGZ en verslavingszorg en 186 cliënten die op dat moment in behandeling waren voor een verslaving. Opvallend is dat verslaafden die al langere tijd in herstel niet in het onderzoek zijn opgenomen.

 

Reageer reacties (2)

Pim Bekker(04. februari 2015)

 Heb dat altijd al isseu gevonden. Naast de oordelen is er natuurlijk ook de beeldvorming over verslaafden.

er zijn te weinig rolmodellen in de publiciteit die tonen dat een leven zonder middelen of middel succesvol en aangenaam kan zijn. Gaat bijna altijd over " welke elende was er toen ik gebruikte en hoe ben ik er van af gekomen"

ben nog nooit een publicatie tegengekomen die vertelt hoe je er van los bent gekomen en wat je er van geleerd hebt in het leven. Hoe het nu met je gaat.

heb in het verleden nieuwsredacties over getipt en mezelf aangeboden als " onderwerp" als ze niemand kunnen vinden. 

Succes en blij dat het blad en zo er een podium is Voor mening en inzichten.

met vriendelijke groet

Pim

Alexander(04. februari 2015)

Mijn reactie....

Ik denk toch dat er een groot verschil is met vroeger, en dat de hele problematiek rond alcoholverslaving, toch wat minder als een taboe wordt beschouwd. Ook t.o.v. AA is wat meer begrip en wordt er positief gereageerd, als de mensen weten hoe het werkt, zal het eerder aangemoedigd worden, dan dat het scheef bekeken wordt. Ik denk, dat het nu minder erg is om als een ex-verslaafde te worden beschouwd, dan vroeger. Zo ervaar ik het zelf toch een beetje, ik ken niemand, die van mijn situatie op de hoogte is, die mij niet vertrouwd, of negeert of er geen begrip voor kan opbrengen

Enfin, das maar mijn gedacht natuurlijk he...Alex

LEES MEER...