Tieners alcohol laten proeven vergroot risico op alcoholverslaving

Veel ouders zijn ervan overtuigd dat het laten proeven van kleine hoeveelheden alcohol aan jongeren veilig is en zelfs leidt tot verstandige drinkgewoontes. Uit Australisch onderzoek blijkt dat dit juist het tegenovergestelde effect heeft. Tieners die thuis af en toe wat alcohol gebruiken lopen een groter risico op alcoholverslaving dan leeftijdsgenoten die helemaal geen alcohol drinken.

In veel gezinnen is het nog steeds de gewoonte om jonge tieners onder ouderlijk toezicht af en toe alcohol te laten drinken. Ouders zijn er veelal van overtuigd dat dit de jongeren helpt om later verstandiger met alcohol om te gaan. Dat dit een misvatting is, wisten veel deskundigen al, maar nu is hier ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs voor. Australische onderzoekers volgden de afgelopen zeven jaar ongeveer 1900 tieners met een leeftijd tussen de 12 en 18. Ze onderzochten hun toegang tot alcohol en in hoeverre er sprake was van bingedrinken en ander schadelijk aan alcohol gerelateerd gedrag. Tieners die thuis alcohol mochten drinken zochten in het jaar daarop twee keer zo vaak alcohol via een andere bron. Ook nam het risico op bingedrinken en schadelijk gedrag toe in vergelijking met jongeren die niet mochten drinken. Ze zijn bovendien meer geneigd op regelmatige basis alcohol te nuttigen. Hoe meer alcohol jongeren door hun ouders aangeleverd krijgen, des te groter is daarnaast het risico op stelselmatige schade door alcoholgebruik. Er is geen enkel bewijs dat af en toe drinken op jongere leeftijd een positief effect heeft. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek bemoedigen de onderzoekers de ouders van de betreffende jongeren ze geen alcohol meer te geven en ze te wijzen op de risico’s die alcoholgebruik (op jonge leeftijd) met zich meebrengt.

17-8-2020

Reageer reacties (3)

DBwylGjzaItAg(20. augustus 2020)

iQUDFduNKwptYTan

qwYKQmTyj(20. augustus 2020)

tJcbXmdZr

Jet Romijn(30. augustus 2020)

Is dit onderzoek ergens terug te lezen? 

LEES MEER...