Verplichte anticonceptie verslaafde vrouwen onwenselijk

Het meldpunt Zwanger en Verslaafd wil verplichte anticonceptie mogelijk maken bij verslaafde vrouwen, meldt RTL Nieuws. Een rechter zou deze beslissing moeten nemen, maar volgens ethicus Gert van Dijk van de Artsenfederatie KNMG is dit onwenselijk, omdat verslaafde vrouwen zich dan aan de verslavingszorg zullen onttrekken.

Het aantal zwangere verslaafde vrouwen dat zich heeft aangemeld bij het meldpunt Zwanger en Verslaafd is in 2016 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2016 meldden 53 vrouwen zich aan en in 2015 maar 34. Omdat er vrouwen zijn die opnieuw zwanger zijn geraakt terwijl ze kampen met een verslaving, pleit het meldpunt  voor de anticonceptie.Van Dijk: ‘Verplichte anticonceptie zou averechts werken. Verslaafde vrouwen gaan zich dan natuurlijk niet meer aanmelden voor behandeling. En dat is nu juist het hoofddoel, dat vrouwen vrijwillig behandeld worden voor hun verslaving.’ Ook zegt de ethicus dat het idee van het meldpunt in strijd is met artikel 11 van de grondwet. Hierin staat dat iedereen recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam.

Zwanger en Verslaafd is verbonden aan de GGZ-instelling Antes en richt zich op verslaafde zwangere vrouwen met psychische maatschappelijk sociale problemen. Het meldpunt draagt bij aan een veilige zwangerschap door middel van diagnostiek, gespecialiseerde behandeling en begeleiding bij het veranderen van de levensstijl. Koen Burgerhout van Antes: ‘De meeste aanmeldingen komen binnen van zwangere vrouwen met meerdere verslavingen. De meest voorkomende is cocaïne (48,3 procent) gevolg door alcohol (37 procent). Maar we zijn er ook voor vrouwen met schulden of een slechte huisvesting.’ In het tienjarig bestaan van het meldpunt hebben zij 285 moeders geholpen, maar dit is volgens Burgerhout slechts een kleine groep van het totaal aantal verslaafden waarvan er veel nog nooit in contact zijn gekomen met hulpverlening.

De vrouwen worden via allerlei instanties aangemeld, zoals: het Erasmus MC en De Raad voor de Kinderbescherming. Van de 285 vrouwen die zijn geholpen is er een groep van 5 procent die zich meerdere malen heeft aangemeld. Bij hen mocht de behandeling en begeleiding niet baten en zij zijn opnieuw zwanger geraakt. Voor deze groep pleit het meldpunt en Antes verplichte anticonceptie, als al het andere toereikende niet helpt. De verplichte anticonceptie ligt gevoelig in de landelijke politiek en dat is begrijpelijk zegt Burgerhout: ‘Het is ook een enorm lastig dilemma. Maar wij zien elke dag de problematiek en de ernstige gevolgen daarvan. Het is ons doel het maatschappelijk debat hierover te voeren.’

Als het aan Van Dijk ligt zal verplichte anticonceptie er nooit komen. ‘Het is jammer dat dit idee een podium krijgt, want zo gaat er te veel energie naar toe, in plaats dat er gedacht wordt hoe we meer verslaafde vrouwen kunnen helpen.’ Volgens de ethicus is het idee ook slecht voor de vertrouwensrelatie. ‘Op het moment dat je anticonceptie gaat verplichten, verzwijgen de vrouwen hun verslaving en heeft dit nadelige gevolgen voor zowel het kind als de vrouw.’ Van Dijk zegt blij te zijn dat de politiek het hier unaniem mee oneens is. Hij ziet het voorstel in de toekomst ook geen kans van slagen hebben.

Datum: 27/01/2017

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...