In therapieën gericht op huiselijk geweld wordt volgens de UvA onvoldoende gedaan aan verslaving. Minstens de helft van de daders die na een veroordeling van huiselijk geweld wordt behandeld, blijkt ook verslaafd aan alcohol, cocaïne of cannabis. Onderzoeker Fleur Kraanen van de UvA onderzoekt inmiddels in de Jellinekkliniek en De Waag of een gecombineerde behandeling tegen verslaving en huiselijk geweld tot betere resultaten leidt.

Behandelingen tegen huiselijk geweld hebben nauwelijks effect: geweldplegers vallen bijna altijd (95%) terug in hun oude gedrag. Dat komt doordat bij minstens de helft van de daders nog een tweede probleem speelt: alcohol- en/of drugsverslaving. Bestaande protocollen van therapieën zijn volgens Kraanen niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en hebben slechts gering effect. Kraanen: ‘Als ik dit tegen behandelaars vertel, reageren ze vaak verbaasd.’

Kraanen toonde aan dat minstens de helft van de daders die na een veroordeling wordt behandeld, daarnaast ook verslaafd is aan alcohol, cocaïne of cannabis. ‘Alcohol en cocaïne werken drempelverlagend. Bij een derde van de partnermishandelingen heeft de dader gedronken of drugs gebruikt.’ Cannabisgebruikers lijken juist pas geneigd te gaan slaan als de drug zijn werking heeft verloren. ‘Mensen die veel blowen, krijgen de dag erna last van ontwenningsverschijnselen. Dan raken ze geïrriteerd en prikkelbaar.’

Momenteel onderzoekt Kraanen in de Jellinekkliniek en de forensische polikliniek De Waag wat het effect is van een gecombineerde behandeling tegen verslaving en huiselijk geweld. Eerder onderzoek lijkt er op te wijzen dat het werkt: alcoholverslaafden die zijn gestopt met drinken, blijken hun partner veel minder te mishandelen. ‘Zodra ze terugvielen en weer gingen drinken, nam het geweld weer toe.’

  

Reageer reacties (0)
LEES MEER...