Waarschuwingen op het etiket

Aan de Britse regering zijn een tiental aanbevelingen gedaan, om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
Zo pleit een parlementgroep voor onder andere waarschuwingen over de gevaren van alcohol op etiketten.
De All-Party Parliamentary Group on Alcohol Misuse geeft aan dat gezondheidswaarschuwingen wel op pakjes sigaretten staan, terwijl alcohol minstens zoveel schade toebrengt aan de gezondheid. Ook bij frisdranken en dergelijke staan ingredienten en de caloriewaarde op het etiket, maar bij alcohol vaak alleen het alcoholpercentage en het volume.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat alcohol gelinkt kan worden aan veel verschillende soorten ziekten, zoals leverfalen, hartziekten en kanker. De parlementgroep wil mensen daar op deze manier meer over informeren. In het document met aanbevelingen spreken ze van een pandemie.

De Britse drankindustrie heeft inmiddels toegezegd om dergelijke informatie op 80 procent van alle flesjes en blikjes te vermelden.

Andere aanbevelingen zijn het verlagen van de toegestane promillage om nog te mogen rijden, de invoering van een minimumprijs voor alcohol en het verscherpt controleren op alcoholmarketing.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...