Wat kan Den Helder het brein verdommen?!

‘We willen niet het risico lopen dat kinderen onder de 18 tijdens ons carnavalsfeest alcohol drinken; we moeten ons beschermen tegen hoge boetes.’
Dat zegt Prins Jan 1, die in Den Helder de scepter zwaait. Omdat de jongeren over wie hij het heeft te oud zijn voor het kindercarnaval en – na de verhoging van de alcoholleeftijd – te jong voor het volwassenenfeest, organiseren ze een apart feest voor de jeugd van 14 tot en met 17 jaar.
Prima. Hartstikke goed initiatief. Alleen jammer dat het vooral georganiseerd lijkt te worden om hoge boetes te voorkomen.

Hoe schadelijk alcohol is voor het jonge puberbrein, is iets dat veel mensen niet weten.
Speciaal voor Prins Jan 1 en zijn Krabbetukkers (want zo heten ze) een lesje over de gevolgen van alcohol op het kinderbrein.

Op de korte termijn kunnen we de gevolgen samenvatten in één woord: Comazuipen.
Pubers hebben minder remming en tonen risicovoller gedrag. Tel daar bij op dat ze minder snel in de gaten hebben dat ze dronken zijn en daardoor zomaar ineens bewusteloos kunnen neervallen.
In minder extreme gevallen kunnen agressie en geweld, ondoordachte, impulsieve en gevaarlijke acties of onveilige seks tot schadelijke gevolgen gerekend worden.

Op de langere termijn kunnen we stellen dat het gedrag en het karakter van de jongere beïnvloed wordt, doordat alcohol de ontwikkeling van de hersenen verstoort.
Als een kind alcohol drinkt, wordt de aanleg van nieuwe verbindingen tussen hersencellen tegengegaan en hersenweefsel kapot gemaakt. Dat gaat om hersendelen die nog niet uitontwikkeld zijn (pas op je 24e is je brein klaar). Dus hoe jonger iemand begint met drinken, des te schadelijker het is voor het onontwikkelde brein. Dat uit zich met name in omgaan met angsten en emoties. Langdurig alcoholgebruik op jonge leeftijd ontwricht een deel van het brein dat de hormoonhuishouding regelt. En dat werkt weer door op systemen die onder andere een rol spelen bij leren, stemmingen en verslavingsrisico.

Nogmaals. Prima initiatief om een alcoholvrij carnavalsfeest te organiseren voor de jeugd tot achttien. Maar het zou Prins Carnaval sieren als hij niet alleen denkt aan de torenhoge boetes, maar vooral aan de hoge prijs die de jeugd zelf zou betalen.

Alaaf.

(Bron: De alcoholvrije puber – Nico van der Lely en Mireille de Visser)

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...