Angst is zo oud als de mensheid zelf. Het is een negatieve emotie, maar heeft een belangrijke functie. Angst was vroeger immers cruciaal om te overleven. Helaas hebben veel mensen last van angst in situaties die niets met overleven te maken heeft. Het goede nieuws is dat - met de juiste hulp - van vrijwel alle angsten af te komen is.

Wat is angst  
Angst is een nuttige en natuurlijke reactie op dreigend gevaar. Het is een emotie met een belangrijk doel: de vlucht- en vechtfunctie. Het is een golf van energie. Angst is dus een normale reactie op bijvoorbeeld brand, of ander naderend gevaar.  Maar angst treedt vaak ook op in andere situaties: spreken in het openbaar of voor een examen. Angst wordt gereguleerd in ons brein en een verstoring hiervan zorgt voor angststoornissen. Wanneer angst geen reële oorzaak heeft en je er last van hebt in het dagelijks leven, is er sprake van een angststoornis 

Ontstaan van Angst  
Waarom iemand een angststoornis krijgt, is niet duidelijk. Wel zijn enkele ontstaansfactoren bekend: 
- Erfelijkheid speelt een rol. In sommige families komen vaker angststoornissen voor 
- Neurotransmitters beïnvloeden de gevoeligheid voor angst en paniek  
- De manier waarop iemand met angst omgaat lijkt voor een deel ook aangeleerd. Opvoeding en ervaringen uit het verleden spelen daarbij een rol. 

Symptomen van angst 
Symptomen van angst uiten zich op verschillende manieren. Kortademigheid, hartkloppingen en een versnelde hartslag kunnen je angstige gedachten bezorgen. Angst uit zich ook in overmatige transpiratie, hoge bloeddruk, opvliegers, koude rillingen, een droge mond, duizeligheid, hoofdpijn en de dreiging om flauw te vallen. Verschijnselen die optreden bij chronische angst zijn vooral een slap gevoel, stijve nek- en schouderspieren, nachtmerries en hyperventilatie. Je bent mogelijk niet in staat om te ontspannen, hebt last van slaapstoornissen en geen behoefte aan seks. Pijn op de borst kan een teken aan de wand zijn, een bleke gelaatskleur, een verhoogde productie van adrenaline in het bloed, stoornissen in de spijsvertering. Overdreven angsten en zorgen, een onrealistische visie op problemen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, misselijkheid, vaak naar het toilet moeten, vermoeidheid en trillen kunnen ook allemaal signalen zijn van angst. 

Functie van angst 
In principe is angst een natuurlijk lichaamsverschijnsel. Het is een reactie op dreigend gevaar. Bijvoorbeeld een auto die met hoge snelheid op je afkomt. Het signaal in je lichaam zorgt op zo’n moment voor extra adrenaline waardoor je snel kunt reageren en de auto tijdig kunt vermijden. Angst vertelt je wanneer je in beweging moet komen om gevaar te bestrijden of te ontlopen. Angst stimuleert de vecht- of vluchtreactie in ons lijf die ons kan redden bij naderend gevaar. Het is een programma dat door het menselijk lichaam ontwikkeld is met als prioriteit in leven te blijven.    

Gevolgen van angst   
Door langdurige angst kunnen er programmafoutjes in je brein ontstaan. We leren nieuwe situaties te koppelen aan de oude angstige situaties en niet op basis van hoe de werkelijkheid  echt is. Dat komt omdat ons brein voortdurend nieuwe verbindingen aanmaakt door vorige ervaringen. Hierdoor kunnen we gestrest  en angstig raken. Naarmate de stress aanhoudt, worden we er gevoeliger voor in plaats van immuun. Zo werkt dat ook bij angst. Er kunnen nieuwe symptomen ontstaan, zoals (nog meer) angst, isolatie en straat- en pleinvrees. De buitenwereld komt niet meer helder binnen en we reageren vooral op onze innerlijke beleving en de reactie van ons lichaam. Zo ontstaat een vicieuze cirkel.  

Soorten angst 
- Paniek - plotselinge en hevige angst 
- Sociale angst - angst die betrekking heeft op sociale contacten. Ook faalangst (angst om tekort te schieten) valt hieronder 
- Fobieën -  Angst gericht op objecten (spinnen) of situaties (pleinen) 
- Obsessieve Compulsieve Stoornis -  Hierbij gaat het om dwanggedachten en dwanghandelingen 
- Paranoia - achtervolgingswaan of achterdocht  
- Chronische angst - hevige angst die kan lijden tot een verstoring van het ‘normale’ leven 
- De angst zelf - Wie meerdere malen maken heeft met (irreële) angsten of angststoornissen heeft grote kans bang voor deze emotie te worden. De mens vreest het meest het lijden dat hij vreest 

Angstige personen
- Mensen met een verslaving 
- Mensen die alleen wonen 
- Mensen zonder werk 
- Mensen met weinig inkomen 
- Mensen met een lagere opleiding 
- Mensen die depressief zijn (geweest) 
- Mensen die een hele heftige gebeurtenis hebben meegemaakt (psychotrauma) 

Verslaving veroorzaakt en versterkt angst  
Langdurig gebruik van alcohol, medicijnen en/of drugs kunnen op hun beurt weer een angststoornis veroorzaken. De angsten, paniekaanvallen en paranoia zijn dan terug te voeren op intoxicatie- en ontwenningsverschijnselen. De angstsymptomen kunnen heel heftig zijn. Hier is maar één remedie: onmiddellijk stoppen   

Tips
Hoe kom je ervan af/hoe ga je ermee om  

1. Je hebt het al in je. Durf te ontdekken en met passie te leven. 
2. Laat angst je leraar worden. Wijs de angst niet af, maar loop hem tegemoet. 
3. Spreek je innerlijk bewustzijn aan. Zoek een warme, innerlijke veilige haven.  
4. Verzet je niet tegen de stroom van het leven en wordt toeschouwer. Reageer niet op angst maar aanschouw hem. 
5. Voel je angst om hem te overwinnen. Sta jezelf toe om de angst te voelen, dan kun je eraan voorbij gaan 
6. Besef dat je een keuze hebt. Wie van zichzelf houdt, kan angst loslaten.  
7. Sta open voor het leven. Durf voorbij te gaan aan datgene wat je beperkt 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...