Grenzen stellen werkt

Als je kind al regelmatig drugs gebruikt, heeft verbieden in de meeste gevallen geen zin meer. Maar toch kan het maken van duidelijk afspraken en het stellen van grenzen nog heel goed werken.

Ook als kinderen al wat ouder zijn hebben ze behoefte aan grenzen. Als je niet meer kunt voorkomen dat je zoon of dochter drugs gebruikt, maak dan afspraken over het gebruik. Bijvoorbeeld: geen alcohol en drugs buiten het weekend. Kijk of je samen tot afspraken kunt komen; als een kind heeft meegedacht over een afspraak, houdt hij of zij zich er waarschijnlijk beter aan.

Duidelijkheid is belangrijk
Het overschrijden van grenzen hoort bij de puberteit; kinderen proberen uit hoever ze kunnen gaan. Juist dan is duidelijkheid van jouw kant belangrijk. Bespreek met andere ouders welke regels zij hanteren. Bijvoorbeeld met de ouders van de vrienden van je kind.  Kijk of jullie samen iets kunnen afspreken over de grenzen die jullie als ouders willen stellen.

Bespreek de risico’s van gebruiken
Regelmatig gebruik heeft natuurlijk risico's. Je kunt proberen om met je zoon of dochter te kijken hoe jullie de risico’s kunnen beperken, zodat je voorkomt dat je kind afhankelijk raakt van het middel. Sta niet toe dat je kind door zijn of haar  drugsgebruik andere afspraken negeert of  beloften niet nakomt. Bijvoorbeeld afspraken over taken in huis, de tijd waarop je kind thuis komt en het meedoen met dingen die jullie als gezin samen doen. Geef hierbij duidelijk je grenzen aan en zorg ervoor dat je de gestelde grenzen ook naleeft.

Onder invloed deelnemen aan het verkeer
Als je kind drugs gebruikt, vermindert zijn of haar rijvaardigheid. Ook op de fiets of scooter. Hierdoor neemt de kans op een ongeluk flink toe. Het is daarom verboden om onder invloed van drugs aan het verkeer deel te nemen. Sta niet toe dat je kind onder invloed aan het verkeer deelneemt of op andere manieren de wet overtreedt of overlast veroorzaakt. Een grens is niet voor niets een grens.

Geef het goede voorbeeld
Dit is misschien wel de allerbelangrijkste tip: jij bent zelf het voorbeeld. Dat geldt zeker ook voor het gebruik van alcohol en drugs. Ben eens kritisch over je eigen gedrag: als je zelf de grenzen overschrijdt met alcohol en/of drugs, wordt het voor je kind lastig om wél binnen de grenzen te blijven. Maar ook als jij grenzeloos bent in je gedrag of continu je grenzen laat overschrijden, dan is de kans groot dat je kind je gedrag overnemen. Wat dat betreft zijn kinderen net spiegels. Laat je kinderen door het aangeven van grenzen zien hoe ze op een juiste manier kunnen reageren op alcohol- en drugsgebruik.

Grenzen stellen schept duidelijkheid
Grenzen stellen is niets meer of minder dan regels maken die je omgang met je kind makkelijker maken. Door het stellen grenzen schep je duidelijkheid voor je kind én persoonlijke ruimte voor jezelf. Wil je leren hoe je jouw grenzen kunt aangeven? Bestel dan nu het gratis E-book ‘‘Handreikingen voor ouders van een kind met een verslaving. In dit E-book leer je hoe je grenzen aangeeft en hoe je ze kunt bewaken.

www.mijnkindisverslaafd.nl 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...