Copywright

Lef Magazine  behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Lef Magazine behoudt zich tevens het recht voor - tenzij anders is overeengekomen met de auteur - artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van de site van Lef Magazine mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Lef Magazine opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Lef Magazine. (ook niet via een eigen netwerk).

Reageer reacties (0)
LEES MEER...